ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MONTACKÉ VLNY

14.5.2022
Dvouokruhový závod v délce 9 km v lesoparku Montace s převýšením 360 m. Velmi členitý povrch tratě - asfalt, hlína, tráva.

4. ročník

MONTACKÉ VLNY

Závod pro všechny věkové kategorie se startem a cílem před náchodským pivovarem PRIMÁTOR a.s.

Pořadatel: PRIMÁTOR a.s.

Kontaktní osoba: Markéta Flousková, marketa.flouskova@primator.cz, mobil 732 154 955

Technické uspořádání: PRIMÁTOR a.s.                                       

Místo konání: areál pivovaru PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, Náchod
                           GPS 50.4149500N, 16.1713164E

Činovníci: ředitel závodu – Aleš Žďárský
                    hlavní rozhodčí – Pavel Kubec


Přihlášky:

ELEKTRONICKY - na www.sportchallenge.cz Na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku.
Za zvýhodněné startovné se závodníci mohou přihlásit do 13.5.2022 do 24.00 hod.
Za vyšší startovné se závodníci mohou přihlásit od 14.5.2022 0.00 hod, nejpozději však 1 hodinu před startem příslušné kategorie.
Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 14.5.2022, 6.00 hodin nebude ze startovní listiny vyškrtnut, ale uhradí v den závodu na místě vyšší startovné.

Nenechávejte platby na poslední chvíli !!!

SPUŠTĚNÍ el. přihlášek dne 1. března 2022 a UKONČENÍ el. přihlášek v sobotu 14. května 2022 jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

Zvýhodněné startovné – přihlášky elektronicky: děti 50,- Kč / dospělí 100,- Kč

Vyšší startovné – přihlášky elektronicky: děti 150,- Kč / dospělí 300,- Kč

Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

Kancelář: Bude otevřena v sobotu 14.5.2022 od 8.30 hodin u vstupu do areálu pivovaru. Zde obdrží závodníci startovní čísla a nepřihlášení se mohou dohlásit za vyšší startovné.

Podmínky startu: Startují všichni řádně přihlášení závodníci. Start na vlastní nebezpečí.

Prohlídka: Za zdravotní stav ověřený lékařem odpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

Startovní čísla zůstávají závodníkům.

Tratě závodů:

Montacké vlnky I.: Starší žáci/žákyně a Mladší žáci/žákyně. Závod dětí a mládeže na trase 1500 m se startem a cílem v prostoru před budovou pivovaru. Společný start chlapců a dívek.

Montacké vlnky II.: Nejmladší žáci/žákyně, Školáci žáci/žákyně, Přípravka žáci/žákyně. Závod dětí a mládeže na trase 700 m se startem v prostoru u lávky v Montaci (pod bunkrem) a cílem v prostoru před budovou pivovaru. Jednotlivý start chlapců a dívek dle kategorií. Na start budou závodníci odvedení společně.

Montacké vlnky III.: závod nejmladších dětí na trase 150 m se startem a cílem v prostoru před budovou pivovaru. Trať vede po areálu pivovaru.

Kondiční vlny 4,5 km: závod pro dospělé běžce a juniorské kategorie. Bodovaný závod do PRIMÁTOR CUP 2022 kategorií juniorů a juniorek.

Montacké vlny 9 km - hlavní závod: 2 okruhy vedoucí po zpevněných lesních cestách a luční pěšině. Její profil je velmi členitý, celkové převýšení 360 m. Bodovaný závod do PRIMÁTOR CUP 2022 kategorií mužů a žen.

Kategorie:

Muži - ročník 2002 a starší 9 km nebo 4,5 km

Ženy - ročník 2002 a starší 9 km nebo 4,5 km

Junioři/juniorky - ročník 2003-2006 4500 m

Starší žáci/žákyně - ročník 2007-2008 1500 m

Mladší žáci/žákyně - ročník 2009-2010 1500 m

Nejmladší žáci/žákyně - ročník 2011-2012 700 m

Školáci žáci/žákyně - ročník 2013-2014 700 m

Přípravka žáci/žákyně - ročník 2015-2016 700 m

Nejmladší děti - ročník 2017-mladší 150 m


Ceny:

Pro nejlepší běžce závodů na tratích 9 km, 4,5 km, 1,5 km a 700 m v každé kategorii jsou připraveny drobné věcné ceny. Všichni nejmladší závodníci na trase 150 m dostanou malou odměnu.

Speciální odměnu získá nejstarší závodník a závodnice.

Ze všech startovních čísel vylosujeme 10 čísel, jejichž majitelé získají vstupenku na Oslavy 150 let výročí pivovaru, které se uskuteční 25.6.2022 na Masarykové náměstí v Náchodě. Vyhrávající čísla budou zveřejněna při vyhlášení výsledků dětských kategorií.

Prémie:

Závodník, který bude jako první vbíhat do druhého kola v hlavním závodu, získává lahev 0,75 l Jubilejního ležáku.

Časový pořad:

8.15 otevření závodní kanceláře v areálu pivovaru
9.15 závod na 1500 m Montacké vlnky I. Starší žáci/žákyně a Mladší žáci/žákyně
9.30 závod na 700 m Montacké vlnky II. Nejmladší žáci/žákyně
9.45 závod na 700 m Montacké vlnky II. Školáci žáci/žákyně
10.00 závod na 700 m Montacké vlnky II. Přípravka žáci/žákyně
10.15 závod na 150 m Montacké vlnky III. Nejmladších děti
10.30 vyhlášení výsledků všech dětských kategorií a losování startovních čísel
11.00 společný start hlavního závodu Montacké vlny na 9 km a závodu Kondiční vlny na 4,5 km
12.00 vyhlášení výsledků juniorů a dospělých kategorií


9.00 – 11.00  Nesoutěžní atletický program pro děti všech věkových kategorií v areálu pivovaru.

Atletika pro děti / Zdravotní poradna / Občerstvení

Výsledky budou vyvěšeny na stránkách:

www.sportchallenge.cz
www.primatorcup.cz

zpět