ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

ZKUS NOČNÍ KUKS

16.7.2022
Trasa 10 km vás zavede z Kuksu do Braunova Betléma a přes Křížovou cestu 21. století zase zpět. Na trase 5 km seběhnete z nemocnice k nočnímu Labi, minete Šporkův mlýn a budete pokračovat obnovenou hraběcí alejí zpět do Kuksu.

ZKUS NOČNÍ KUKS

Za svitu měsíce a vašich čelovek se proběhnete v okolí malebného barokního areálu hospitálu Kuks.

PRAVIDLA ZKUS NOČNÍ KUKS

Tato pravidla upravují právní vztah mezi účastníkem závodu (závodníkem) a organizátorem závodu Zkus maraton Kuks (dále jen ZMK) a závodu Zkus noční Kuks (dále jen ZNK). Smluvní vztah vzniká registračním účastníkem, a to na stránkách https://www.sportchallenge.cz/cz/zkus-nocni-kuks/2022/registrace a současně úhradou startovního na účet organizátora závodu ZMK a ZNK. Při registraci v místě závodu (den před závodem nebo v den konání závodu) vzniká smluvní vztah úhradou startovného (obdržení platby organizátorem).
Tyto smluvní podmínky sestávají nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem závodu a přihlášeným účastníkem (závodníkem). Účastník závodu (závodník) bere na vědomí a souhlasím s tím, že organizátor je oprávněn změnit jak podmínky, tak i pravidla závodu. Každá změna bude zveřejněna na webových stránkách závodu www.rungorun.cz .


Pravidla závodu:

• Závodu ZMK a ZNK se může zúčastnit fyzická osoba, jejíž zdravotní stav je způsobilý pro absolvování závodu a současně je starší 15 let. Účastník mladší 18 let, ale starší 15 let, se závod může zúčastnit pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce. Tento odevzdá při vyzvednutí startovního čísla. Pokud se tak nestane, do závodu nemůže nastoupit. Pokud je účastník mladší 15 let a je pro něj vypsaná kategorie, může se zúčastnit pouze závodu Kids. I zde ovšem zůstává v platnosti pravidlo o písemném souhlasu zákonného zástupce.

• V případě přihlášení do závodu přes http://sport-base.cz musí být platba povedená do 14 dnů od registrace na účet organizátora, v opačném případě dojde ke zrušení registrace.

Startovné:  v případě nezúčastní z administrativních důvodů se nevrací, startovní číslo ale lze přepsat na jinou osobu. V tomto případě se na nás obracejte písemně na email: info@rungorun.cz , kde vše společně vyřešíme.

• Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za jeho aktuální zranění, či smrt v průběhu závodu.

• Organizátor při účasti závodníka nenese žádnou právní odpovědnost za zničení či poškození materiálu v průběhu závodu.

• Závodník je povinen dbát všech organizačních, technických a zabezpečovacích pokynů organizátora.

• Organizátorovi závodníkovi organizátor doporučuje zajistit si každého, pro den závodu, úrazové pojištění.

• Závodník nebude na start závodu vpuštěn pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek, které by měly za následek snížení jeho zdravotní či fyzické způsobilosti.

• Závodník, který způsobí škodu sobě, či jinému účastníku akce, organizátorům, či osobám blízkým spolupracujícím, je povinen uhradit vzniklou škodu na vlastní náklady.

• Závodník nesmí na trať bez řádně připevněného čipu a startovního čísla (v některých ze závodů může být součástí startovního čísla).

• Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živé pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.

• V případě nedokončení závodu z jiného důvodu, musí být toto maximum sdělit organizátorům akce.

• Závod se koná za každého počasí.

• Je striktně zakázáno odhazovat odpadky na trati v jiných místech než určený organizátorem.

• Fotografie a videozáznamy pořízené v průběhu závodu má organizátor právo používat bez nároku na honorář autorů dané fotografie a videa.

• Ceny se předávají pouze v závodě.

• Výše uvedená pravidla a podmínky má organizátor právo měnit, doplňovat a upřesňovat Podle aktuálních podmínek na trati závodu.

REGISTRACE

Kategorie: 

D4  kluci/holky  2007-2009

D3  kluci/holky  2010-2012

D2  kluci/holky  2013-2015

D1  kluci/holky  2016-2020

5 km     muži/ženy

10 km   muži/ženy

Program akce:

18.00 - 19.15 hod   Prezence, registrace na dětské závody

18.00 - 20.45 hod   Prezence, registrace na 5 km a 10 km

19.30 hod               Start dětských závodů

21.30 hod               Start 5 km

21.45 hod               Start 10 km

zpět