ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MONTACKÉ VLNY

13.5.2023
Dvouokruhový závod v délce 7,5 km v lesoparku Montace s převýšením 230 m. Velmi členitý povrch tratě - asfalt, hlína, tráva.

5. ročník

MONTACKÉ VLNY

Závod pro všechny věkové kategorie se startem a cílem před náchodským pivovarem PRIMÁTOR a.s.

Pořadatel: PRIMÁTOR a.s.

Kontaktní osoba: Markéta Flousková, marketa.flouskova@primator.cz, mobil 732 154 955

Technické uspořádání: PRIMÁTOR a.s.                                       

Místo konání: areál pivovaru PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, Náchod
                           GPS 50.4149500N, 16.1713164E

Činovníci: ředitel závodu – Aleš Žďárský
                    hlavní rozhodčí – Pavel Kubec


Přihlášky:

ELEKTRONICKY - na www.sportchallenge.cz Na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku.
Za zvýhodněné startovné se závodníci mohou přihlásit do 12.5.2023 do 24.00 hod.
Za vyšší startovné se závodníci mohou přihlásit od 13.5.2023 0.00 hod, nejpozději však 1 hodinu před startem příslušné kategorie.
Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 13.5.2023, 6.00 hodin nebude ze startovní listiny vyškrtnut, ale uhradí v den závodu na místě vyšší startovné.

Nenechávejte platby na poslední chvíli !!!

SPUŠTĚNÍ el. přihlášek dne 1. března 2023 a UKONČENÍ el. přihlášek v sobotu 13. května 2023 jednu hodinu před startem příslušné kategorie.

Zvýhodněné startovné – přihlášky elektronicky: děti 50,- Kč / dospělí 200,- Kč

Vyšší startovné – přihlášky elektronicky: děti 100,- Kč / dospělí 300,- Kč

Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

Kancelář: Bude otevřena v sobotu 13.5.2023 od 8.15 hodin u vstupu do areálu pivovaru. Zde obdrží závodníci startovní čísla a nepřihlášení se mohou dohlásit za vyšší startovné.

Podmínky startu: Startují všichni řádně přihlášení závodníci. Start na vlastní nebezpečí.

Prohlídka: Za zdravotní stav ověřený lékařem odpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

Startovní čísla zůstávají závodníkům.

Tratě závodů:

Montacké vlnky I.: Starší žáci/žákyně a Mladší žáci/žákyně. Závod dětí a mládeže na trase 1500 m se startem a cílem v prostoru před pivovarem. Společný start chlapců a dívek.

Montacké vlnky II.: Nejmladší žáci/žákyně. Závod dětí a mládeže na trase 700 m se startem v prostoru u lávky v Montaci (pod bunkrem) a cílem v prostoru před pivovarem. Jednotlivý start chlapců a dívek dle kategorií. Na start budou závodníci odvedení společně.

Montacké vlnky III.: Školáci žáci/žákyně, Přípravka žáci/žákyně. Závod dětí a mládeže na trase 500 m se startem mezi bunkrem a hájovnou a cílem v prostoru před pivovarem. Jednotlivý start chlapců a dívek dle kategorií. Na start budou závodníci odvedení společně.

Montacké vlnky IV.: závod nejmladších dětí na trase 150 m se startem v areálu a cílem v prostoru před pivovarem. Trať vede po areálu pivovaru.

Kondiční vlny 3,8 km: závod pro dospělé běžce a juniorské kategorie. Bodovaný závod do seriálu MIZUNO PRIMÁTOR CUP 2023 kategorií juniorů a juniorek.

Montacké vlny 7,5 km - hlavní závod: 2 okruhy vedoucí po zpevněných lesních cestách. Její profil je velmi členitý, celkové převýšení 230 m. Bodovaný závod do seriálu MIZUNO PRIMÁTOR CUP 2023 kategorií mužů a žen.

Kategorie:

Muži - ročník 2003 a starší 7,5 km nebo 3,8 km

Ženy - ročník 2003 a starší 7,5 km nebo 3,8 km

Junioři/juniorky - ročník 2004-2007 3800 m

Starší žáci/žákyně - ročník 2008-2009 1500 m

Mladší žáci/žákyně - ročník 2010-2011 1500 m

Nejmladší žáci/žákyně - ročník 2013-2013 700 m

Školáci žáci/žákyně - ročník 2014-2015 500 m

Přípravka žáci/žákyně - ročník 2016-2017 500 m

Nejmladší děti - ročník 2018-mladší 150 m


Ceny:

Pro nejlepší běžce závodů na tratích 7,5 km, 3,8 km, 1,5 km, 700 m a 500 m v každé kategorii jsou připraveny medaile a drobné věcné ceny. Všichni nejmladší závodníci na trase 150 m dostanou malou odměnu.

Prémie:

Závodník, který bude jako první vbíhat do druhého kola v hlavním závodu, získává lahev 0,75 l Limitované edice ENGLICH PALE ALE.

Časový pořad:

8.15 otevření závodní kanceláře v areálu pivovaru
9.15 závod na 1500 m Montacké vlnky I. Starší žáci/žákyně a Mladší žáci/žákyně
9.30 závod na 700 m Montacké vlnky II. Nejmladší žáci/žákyně
9.45 závod na 500 m Montacké vlnky III. Školáci žáci/žákyně
10.00 závod na 500 m Montacké vlnky III. Přípravka žáci/žákyně
10.15 závod na 150 m Montacké vlnky IV. Nejmladších děti
10.30 vyhlášení výsledků všech dětských kategorií a losování startovních čísel
11.00 společný start hlavního závodu Montacké vlny na 7,5 km a závodu Kondiční vlny na 3,8 km
12.00 vyhlášení výsledků juniorů a dospělých kategorií


9.00 – 11.00  Nesoutěžní atletický program pro děti všech věkových kategorií v areálu pivovaru.

Atletika pro děti / Občerstvení

Výsledky budou vyvěšeny na stránkách:

www.sportchallenge.cz
www.primatorcup.cz

Sponzor závodu:

logo Skaličan

zpět