ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

BĚH HRONOV - NÁCHOD / OD RADNICE K RADNICI (děti)

21.10.2023
Veřejný závod v délce 8 850 m startuje z náměstí v Hronově po hlavní silnici přes železniční most a dále ulicí Kladskou, Kamenicí až před městskou radnici na náměstí v Náchodě.

65. ročník

BĚH HRONOV - NÁCHOD

Silniční běh z náměstí v Hronově na náměstí v Náchodě.

POŘADATEL:  Okresní sdružení České unie sportu v Náchodě pod záštitou měst Náchoda, Hronova a Městyse Velké Poříčí

TECH. PROVEDENÍ: OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

DATUM KONÁNÍ: sobota 21. října 2023, START v 11.00 hodin na náměstí v Hronově, kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy

PŘIHLÁŠKY:

ELEKTRONICKY - online www.sportchallenge.cz/cz/hronov-nachod/2023
Spuštění registrace od 1.9.2023 do pátku 20.10.2023 do 10 hodin - startovné 250,- Kč

Přihlášky v místě konání závodu:
V pátek 20.10.2023 od 13  18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) (startovné 300,-Kč)

POZOR ZMĚNA !!! V sobotu 21.10.2023 PŘIHLÁŠKY NEPŘIJÍMÁME !!!

Každý závodník je odpovědný za správné uvedení svých údajů v přihlášce !!

PREZENTACE:

VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL: elektronicky přihlášeným závodníkům a nově přihlášených závodníků
v pátek 20.10.2023 od 13 – 18 hodin ve sport. hale SK Náchod (Rubena) naproti krytému bazénu
v sobotu 21.10.2023 od 7.45 – 9.45 hodin ve sport. hale SK Náchod (Rubena) naproti krytému bazénu

KATEGORIE:

Muži“A“- do 34 let rok narození (1989 a ml.)
Muži“B“- (35-44 let) rok narození (1979-1988)
MUŽI „C“ ( 45 – 54 let ) rok narození (1969 – 1978)
MUŽI „D“ ( 55 – 64 let ) rok narození (1959 – 1968)
MUŽI „E“ ( 65 – 74 let ) rok narození (1949 – 1958)
MUŽI „F“ ( 75 a více ) rok narození (1948 a starší)
ŽENY „A“ ( do 34 let ) rok narození (1989 a mladší)
ŽENY „B“ ( 35 – 44 let ) rok narození (1979– 1988)
ŽENY „C“ ( 45 – 54 let ) rok narození (1969 – 1978)
ŽENY „D“ ( 55 a více ) rok narození (1968 a starší)

ÚČAST: Běh je veřejným závodem , současně přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu.

Běh je veřejným závodem a současně přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhuBěh se běží jako poslední závod VI. ročníku seriálu běhů „MIZUNO PRIMÁTOR CUP 2023“.

Mládež do 18 let startuje pouze se souhlasem rodičů.

LÉKAŘ. PROHLÍDKY: Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace, u závodníků mladších 18let rodiče.

CENY:

Absolutní vítěz závodu získá na dobu 1 roku věčně putovní „Štít města Náchoda“.

Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích (MUŽI A-F, ŽENY A-D) na 1. – 3. místě mají nárok na věcnou cenu.

Závodníci, kteří budou umístěni v absolutním pořadí:
1. – 10. místo u mužů a 1. – 8. místo u žen mají nárok na finanční odměnu ve výši:
MUŽI / ŽENY
1. místo 4.000,- Kč / 4.000,- Kč
2. místo 2.300,- Kč / 2.300,- Kč
3. místo 1.600,- Kč / 1.500,- Kč
4. místo 1.200,- Kč / 1.000,- Kč
5. místo 1.000,- Kč / 800,- Kč
6. místo 900,- Kč / 700,- Kč
7. místo 800,- Kč / 600,- Kč
8. místo 700,- Kč / 500,- Kč
9. místo 600,- Kč
10. místo 500,- Kč

Každý prezentovaný závodník obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

Při překonání traťového rekordu závodu obdrží nejrychlejší muž či žena 1000,-Kč !

Vyhlášení výsledků: Uskuteční se před radnicí MěÚ Náchod asi ve 12.30 hodin

Ceny předají představitelé pořádajících měst, městyse, zástupci sponzorů a pořadatele.

Startovné:

250,- Kč - elektronicky přihlášení závodníci s přijatou platbou startovného do 20.10.2023
300,- Kč - přihlášení v pátek 20.10.2023 od 13 – 18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena)

Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace.

Startovné se nevrací !

Výsledky: Zpracuje Sportchallenge – sportovní firma. Výsledky budou zveřejněny na stránkách:
behej.com, hronovnachod.cz, sportchallenge.czprimatorcup.cz

Ubytování: Ubytovna KČT Náchod – 776111533, Jiráskova chata Dobrošov 725506540, Sportovní Hala SK Náchod (Rubena) – ubytovna - 723336863

Informace: Na OS ČUS Náchod, Pražská 1759, 547 01 Náchod , tel. 491426744, 775945866 a 723336863
mail: hana.kopecka@post.cz , rufer@cushk.cz , rufer.starkoc@seznam.cz , www.hronovnachod.cz

Traťové rekordy: Jan Pešava 1993 25:07 min. LIAZ Jablonec
                              Eva Vrabcová – Nývltová 2014 29:05 min. AK Olymp Brno

TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Start závodu je v 11.00 hodin na náměstí v Hronově před městskou radnicí!
Poběží se po původní trati po hlavní silnici přes železniční most a dále ulicí Kladskou, Kamenicí až před
městskou Radnici na náměstí TGM v Náchodě.
Trať závodu měří přesně 8850 m s cílem u městské radnice v Náchodě.
2. Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního
provozu. Doprava bude usměrňována příslušníky Policie ČR.
Každý závodník je povinen dodržovat bezpečnostní a hygienická opatření a nařízení vlády ČR vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru !
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí !!
3. Převážná část závodu se běží po dobré asfaltové silnici a v cílovém prostoru po kostkách.
4. Odvoz závodníků na start závodu do Hronova bude proveden označenými autobusy z parkoviště od krytého bazénu v Náchodě!! Autobusy budou odjíždět postupně mezi 8.45 hod. až 10.10 hod.
(odjezd posledního autobusu v 10,10 hod.). Jeden označený autobus převeze zpět k cíli zavazadla a ošacení
závodníků. Vyzvednutí těchto věcí bude možné na parkovišti za radnicí, kde bude autobus parkovat.
Doporučujeme proto označit věci a zavazadla jmenovkami. Pořadatel za věci uložené v autobuse neručí!
5. Šatny budou k dispozici na náměstí v Hronově vedle divadla v Informačním centru. (Vchod bude označen!)
Šatny budou k dispozici i ve sportovní hale SK Náchod .
6. Ve startovném je obsaženo : - startovní číslo s čipem (neodevzdává se)
- taška + upomínkový předmět
- doprava závodníků do Hronova
- doprava zavazadel zpět do Náchoda
- malé občerstvení po závodě
7. Startovní číslo musí být řádně připevněno na prsou tak, aby bylo čitelné pro rozhodčí na trati závodu
i v cíli závodu ! Pozor ! Jednorázový nevratný čip je umístěn ve startovním čísle !!

Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích pro rok 2023 !

Závod je zařazen do programu ČUS „SPORTUJ S NÁMI 2023“

4. ročník

BĚH OD RADNICE K RADNICI

dětské závody na náměstí v Náchodě

Termín konání: sobota 21. října 2023 od 9.00 hod.

Místo konání: před radnicí na náměstí TGM v Náchodě

Pořadatel: OS ČUS Náchod a SK Nové Město nad/Met. oddíl atletiky

Kontaktní osoby: Hana Kopecká , tel. 723336863 mail: hana.kopecka@post.cz
                               David Šnajdr. tel. 724080831 mail: snajdrcpv@volny.cz

Technické uspořádání: OS ČUS Náchod a SK Nové Město n/Met. oddíl atletiky

Přihlášky:

1) Elektronicky – online www.sportchallenge.cz/cz/hronov-nachod/
Spuštění registrace od 1. září 2023 – registrace online bude možná do soboty 21.10.2023 do 8:00 hodin. Po naplnění počtu 50 přihlášených závodníků v každé kategorii, se tato kategorie pro přihlašování uzavře!
2) v den konání závodu –  POUZE ELEKTORNICKY do 8:00 hodin !!!
Na stránkách sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených do jednotlivých závodů.

Startovné:

Elektronicky:  70,- Kč

Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!!!

Kancelář závodu: bude otevřena v sobotu 21.10.2023 od 8:00 hodin v označeném stanu na parkovišti za městskou radnicí v Náchodě. Zde obdrží závodníci startovní čísla.

Upozornění: Elektronicky přihlášení účastníci běhu „Od radnice k radnici“ si mohou vyzvednout startovní čísla již v pátek 20.10. v hale SK Náchod .Od 13 – 18 hodin

Podmínky startu: startují všichni řádně přihlášení závodníci na vlastní nebezpečí !!

Běh je veřejným závodem. Všichni startují se souhlasem rodičů.

Lékař. prohlídka: Za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce!

Tratě závodu: vedou přímo na náměstí TGM v Náchodě – převážně po dlažbě
Start a Cíl je před městskou radnicí.

Ceny:

První tři závodníci v každé kategorii obdrží věcné ceny a medaili!

Výsledky: na webových stránkách: sportchallenge.czprimatorcup.cz

Ustanovení: Startovní čísla se připevňují na hruď. Nikdy ne na záda.

Kategorie, časový program, délka tratí:

9.00 Starší žáci a Starší žákyně 2008 – 2009  1200 m
9.20 Mladší žáci a Mladší žákyně 2010 – 2011  950 m
9.35 Žáci přípravky I. 2012 – 2013  700 m
9.40 Žákyně přípravky I. 2012 – 2013  700 m
9.50 Žáci přípravky II. 2014  2015  450 m
9.55 Žákyně přípravky II. 2013 – 2015  450 m
10.05 Žáci přípravky III. 2016 – 2017  450 m
10.10 Žákyně přípravky III. 2016 – 2017  450 m
10.20 Hoši ročník nar. 2018 a ml.  150 m
10.25 Dívky ročník nar. 2018 a ml.  150 m

Vyhlášení výsledků proběhne po doběhnutí každé věkové kategorie před radnicí.

zpět