PRIMÁTOR CUP

Seriál běžeckých závodů na Náchodsku, který vznikl spojením kultovních silničních běhů se závody v terénu, určený nejen pro zkušené běžce ale i běžce začátečníky.

PRIMÁTOR CUP 2019

 • Běh Babiččiným údolím
  7. 4. 2019
  Ratibořice
  Propozice

  6. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

  OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU

  NEDĚLE 7. DUBNA 2019, RATIBOŘICE - BABIČČINO ÚDOLÍ

  ZÁVOD BĚŽECKÉHO POHÁRU PRIMÁTOR CUP 2019

  Závod: 6. ročník závodu BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

  Pořadatelé: MAS Mezi Úpou a Metují, oddíl atletiky SK Nové Město nad Metují, Město Česká Skalice a Primátor a.s. Náchod

  Kontakt: Zdena Hovorková - manažerka MAS Mezi Úpou a Metují; hovorkova@masmum.cz

  Místo konání: Babiččino údolí - start a cíl na prostranství v sousedství ratibořického kuželníku (u sousoší Babičky s vnoučaty).

  Datum konání: neděle 7. dubna 2019

  Činovníci závodu:

  • Zdena Hovorková – ředitelka závodu
  • Libor Šnajdr – hlavní rozhodčí

  Přihlášky:

  • elektronicky na www.sportchallenge.cz. Na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 5. 4. 2019, bude moci závodní doplatit zvýšené startovné na místě, v den konání závodu. Nenechávejte platby na poslední chvíli!!!
   Spuštění elektronických přihlášek od 4. března 2019, ukončení el. přihlášek - 5. dubna 2019
  • v den závodu, nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie v závodní kanceláři - již za vyšší startovné!

  Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených účastníků do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

  Zvýhodněné startovné - přihlášky elektronicky:

  • hlavní závod 150,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 70,-Kč

  Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

  Startovné na místě v den závodu:

  • hlavní závod 250,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 100,-Kč

  Kancelář: otevřena 7. 4. 2019, v kuželníku u Panské hospody od 8:15 hodin. Zde obdrží závodníci startovní čísla nebo se mohou nepřihlášení dohlásit za vyšší startovné!

  Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 30 min. před startem

  Délka tratí: 150 m; 500 m; 700 m; 1 400 m; 6 400 m

  Upozornění: Do celkového hodnocené běhů seriálu Primátor Cup, kterého je Běh Babiččiným údolím součástí, se do celkového bodování seriálu Primátor Cup nezapočítávají body z dětských a mládežnických tras.
  V rámci Běhu Babiččiným údolím, byla pro tyto účely vybrána pouze hlavní trať 6 400 m.

  Podmínky startu: startují všichni řádně přihlášení závodníci. Běh je veřejným závodem. Děti a mládež do 15 let startují pouze se souhlasem rodičů. Start na vlastní nebezpečí.

  Lékařská prohlídka: za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

  Trať hlavního závodu: vede po přírodní a částečně po asfaltové cestě, kolem řeky Úpy směrem k České Skalici a zpět Bažantnicí do Ratibořic, a to částečně zámeckým parkem zpět kolem řeky Úpy k cíli.

  Tratě pro děti, žactvo a mládež jsou situovány v okolí mlýna. K závodům nelze použít tretry.

  Vyhlášení výsledků: uskuteční se na prostranství před Pomníkem babičky s vnoučaty. Dětské kategorie budou vyhlášeny ihned po skončení jednotlivých kategorií. Vyhlášení hlavního závodu se uskuteční cca 11:45 hod. Výsledky budou postupně vyvěšovány na budově kuželníku u Panské hospody. Dále je zveřejníme na stránkách www.masmum.cz; www.sportchallenge.cz; www.primatorcup.cz a www.sportklub.cz.

  Termíny závodů seriálu Primátor cup 2019

  7. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  4. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  25. 8. Běh Teplickými skalami Teplice nad Metují
  14. 9. Montacké vlny Náchod
  21. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  5. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  19. 10. Hronov – Náchod Hronov/Náchod

  KATEGORIE ZÁVODU BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM 2019:

  O med pana Proška – závod starších dívek a hochů, rok narození 2004 – 2005; délka tratě 1 400 m; 2 x kolem zahradní zdi – start v 9:30 hodin.

  O mlynářův trdelník – závod mladších dívek a hochů, rok narození 2006 – 2007; délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 9:45 hodin.

  O krajánkův šátek – závod mladších dívek a hochů, rok narození 2008 – 2009; délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 10:00 hodin.

  O Kudrnovic veverky – závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2010 – 2011; délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:15 hodin.

  O Babiččiny pohádky – závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2012 – 2013; délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:30 hodin.

  O pohádkové pexeso – závod nejmenších dětí, rok narození 2014 a mladší; délka tratě 150 m na prostranství u mlýna – start v 10:45 hodin.

  O babiččin krajáč – společný závod pánů (mužů), dam (žen), slečen a mládenců (mládeže nad 15 let) - od roku narození 2003 a starší; délka tratě 6 400 m, okruh Babiččiným údolím – start v 11:00 hodin.

  Ceny pro vítěze všech závodů:
  První 3 závodnice a první 3 závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu.

  Ceny: Drobné ceny od partnerů, budou určeny pro všechny závodníky.

  Přehled možnosti ubytování v České Skalici a okolí: http://www.centrumrozvoje.eu/regionalni-informacni-centrum/turisticke-informace/ubytovani/

  ČASOVÝ POŘAD:

  otevření závodní kanceláře 8.15 hodin  
  O med pana Proška 9:30 1400 m
  O mlynářův trdelník 9:45 700 m
  O krajánkův šátek 10:00 700 m
  O Kudrnovic veverky 10:15 500 m
  O babiččiny pohádky 10:30 500 m
  O pohádkové pexeso 10:45 150 m
  O babiččin krajáč 11:00 6 400 m

  Na shledanou v Babiččině údolí dne 7. dubna 2019!

  Pořadatel
 • Lázeňská sedmička
  4. 5. 2019
  Velichovky
  Propozice

  3. ročník Lázeňské sedmičky

  ZÁVOD PRO DĚTI I DOSPĚLÉ V AREÁLU LÁZNÍ VELICHOVKY V SOBOTU 4. KVĚTNA 2019

  závod je součástí běžeckého poháru Primátor Cup 2019

  Pořadatel: Lázně 1897 s.r.o., Hotel K-Triumf

  Spolupořadatel: Obec Velichovky, TJ Velichovky

  Závody: Hlavní závod – Lázeňská sedmička (délka 7km), Závody dětských kategorií viz. podrobný rozpis závodu

  Místo konání: Velichovky – areál Lázní 1897, start a cíl před Masarykovým domem

  Činovníci závodu: Bc. Jaroslava Mochanová, Jana Špůrová, Adéla Sokolářová

  Přihlášky:

  • Elektronicky:
   Předem na adrese www.sportchallenge.cz. Na tomto webu si závodníci najdou závod Lázeňská sedmička a vyplní elektr. přihlášku od 1. 4. 2019. Ukončení elektronických přihlášek dne 1. 5. 2019.
  • Na místě v den závodu:
   Nejpozději 45 minut před startem příslušné kategorie za vyšší startovné.

  Každý závodník je odpovědný za správné uvedení údajů v přihlášce!

  Startovné:

  • Elektronicky:
   • 150 Kč - hlavní závod
   • 50 Kč - dětské kategorie
  • Na místě:
   • 250 Kč - hlavní závod
   • 100 Kč - dětské kategorie

  Startovné se při neuskutečněném startu nevrací!

  Startovní kancelář: Bude otevřena dne 4. 5. 2019 od 8:00 před Masarykovým domem. Zde si závodníci vyzvednou startovní čísla a nepřihlášení se mohou za vyšší startovné dohlásit.

  Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 45 minut před startem příslušné kategorie.

  Šatny: V areálu Lázní 1897, s.r.o.

  Podmínky závodu: Startují všichni řádně přihlášení závodníci. Start na vlastní nebezpečí.

  Lékařská prohlídka: Za zdravotní stav odpovídá každý účastník závodů sám. Případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

  Trať závodu: Členitá trať v délce 7 km s celkovým převýšením 130m. Start a cíl v areálu lázní před Masarykovým domem.

  Závody dětských kategorií se budou konat v areálu lázní.

  Parkování: Parkoviště před Lázněmi vlevo při příjezdu od Jaroměře.

  Ubytování: Možnost ubytování v hotelu K-Triumf Hotel Velichovky, Tel: 491 407 121, 602 448 522.

  Ceny: První 3 závodící v každé kategorii obdrží věcné ceny.

  Výsledky:

  Další ustanovení: Startovní čísla se připevňují na hruď, NIKDY NE NA ZÁDA. Nenechávejte platby na poslední chvíli, plnou výši startovného uhraďte nejpozději do 1. 5. 2019.

  Kontakt na pořadatele: Bc. Jaroslava Mochanová, jaroslava.mochanova@lazne1897.cz

  ČASOVÝ POŘAD:

  otevření závodní kanceláře 8:00  
  1) Starší žáci a žákyně roč. 2004 – 05 9:35 1200 m
  2) Mladší žáci a žákyně roč. 2006 – 07 9:45 900 m
  3) Nejmladší žáci a žákyně roč. 2008 – 09 10:00 700 m
  4) Školáci – závod dívek a hochů roč. 2010 – 11 10:15 700 m
  5) Přípravka - závod nejmladších dívek a hochů roč. 2012 – 13 10:30 500 m
  6) Závod nejmenších dívek a hochů roč. 2013 a mladší 10:45 200 m
  VYHLÁŠENÍ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ: 10:50 – 11:25 hodin
  7) Hlavní závod – ročník 2003 a starší 11:30 7 000 m

  Termíny závodů seriálu Primátor cup 2019

  7. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  4. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  25. 8. Běh Teplickými skalami Teplice n. Metují
  14. 9. Montacké vlny Náchod
  21. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  5. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  19. 10. Běh Hronov – Náchod Hronov/Náchod

  Závěrečné vyhlášení Primátor Cupu: 8. 11. 2019 od 18:00 v pivovaru

  Pořadatel
 • Běh Teplickými skalami
  25. 8. 2019
  Teplice nad Metují
  Propozice

  Propozice Běhu Teplickými skalami

  La Sportiva Cross 2019 a Bufo Baby Cross 2019

  zařazeného do celoročních seriálů

  PRIMÁTOR CUP 2019 a Velká cena východních Čech

  26. ročník

  NEDĚLE 25. 8. 2019

  Pořadatel: Sportovní klub REDPOINT TEAM z.s., Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, tel./fax: 491 581 042, e-mail: redpoint@seznam.cz

  Spolupořadatel: MĚSTO Teplice nad Metují a Teplické skály s.r.o.

  Místo: Teplice nad Metují

  Kancelář závodu: Infocentrum

  Přihlášky: do 21. 8. on-line na www.sportchallenge.cz za základní startovné, 22.- 23. 8. v prodejně Sportiv Redpoint, 25. 8. od 8.00 do 9.30 hodin v kanceláři závodu.

  Startovné: La Sportiva Cross 100 Kč, Bufo Baby Cross 50 Kč. POZOR! Pouze při platbě přijaté do 21. 8. na účet 2000354094/2010 nebo v hotovosti v prodejně Sportiv Redpoint. Dodatečné přihlášky v prodejně Sportiv Redpoint s doplatkem 50 Kč, resp. na místě u registrace s doplatkem 100 Kč (pouze La sportiva cross).

  Start: 10.00 hodin La Sportiva Cross, 10.05 hodin Bufo Baby Cross (před kinem)

  Hlavní rozhodčí: Josef Havlíček

  Ubytování: Infocentrum Teplice n. Met. – tel. 491 581 197

  Sprchy: Sportcentrum za školou

  Zdravotní zajištění: Červený kříž Teplice nad Metují

  Trať závodu: 11 km náročným terénem Teplickými skalami, s úvodními a závěrečnými 2 km po asfaltu. Ve skalním městě nechybějí schody a písčité úseky, značeno barevnými fábory. Žákovský okruh má 1,5 km v okolí městského parku a kopíruje úvod a závěr dlouhé trati.

  Kategorie LA SPORTIVA CROSS:

  • ABSOLUTNÍ POŘADÍ (MUŽI / ŽENY)
  • HOROLEZCI (MUŽI / ŽENY)
  • JUNIOŘI (do 19 let) rok narození 2000 a mladší
  • MUŽI „A“ (19–34 let) rok narození 1985 – 1999
  • MUŽI „B“ (35–44 let) rok narození 1975 – 1984
  • MUŽI „C“ (45–54 let) rok narození 1965 – 1974
  • MUŽI „D“ (55–64 let) rok narození 1955 – 1964
  • MUŽI „E“ (65–74 let) rok narození 1945 – 1954
  • MUŽI „F“ (od 75 let) rok narození 1944 a starší
  • JUNIORKY (do 19 let) rok narození 2000 a mladší
  • ŽENY „A“ (19–34 let) rok narození 1985 – 1999
  • ŽENY „B“ (35–44 let) rok narození 1975 – 1984
  • ŽENY „C“ (45-54 let) rok narození 1965 – 1974
  • ŽENY „D“ (od 55 let) rok narození 1964 a starší

  Kategorie BUFO BABY CROSS:

  • MINIŽÁCI (do 10 let) rok narození 2009 a mladší
  • MINIŽÁKYNĚ (do 10 let) rok narození 2009 a mladší
  • ML. ŽÁCI (11–12 let) rok narození 2007 – 2008
  • ML. ŽÁKYNĚ (11–12 let) rok narození 2007 – 2008
  • ST. ŽÁCI (13–14 let) rok narození 2005 – 2006
  • ST. ŽÁKYNĚ (13–14 let) rok narození 2005 – 2006

  Ceny:

  • muži celkově: 1./3000 Kč, 2./2000 Kč, 3./1000 Kč + pamětní poháry
  • ženy celkově: 1./1500 Kč, 2./1000 Kč, 3./500 Kč + pamětní poháry
  • muži HOROLEZCI celkově: 1. – 3. místo věcné ceny + pamětní poháry
  • ženy HOROLEZKYNĚ celkově: 1. – 3. místo věcné ceny + pamětní poháry
  • 1. – 3. místo v každé kategorii: věcné + pamětní ceny v celkové hodnotě 20.000 Kč

  Traťový rekord: muži: 36:06 minut / László Gregor (2016), ženy: 42:25 minut / Táňa Metelková (2006)

  Prémie: 1000 Kč za překonání traťového rekordu / muži i ženy

  Protesty: do 10 minut po zveřejnění neoficiálních výsledků s vkladem 500 Kč

  Vyhlášení výsledků: 12.00 hodin 

  Tombola: po vyhlášením výsledků

  Různé: Závod je pořádán v rámci 36. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu, je 3. závodem seriálu Primátor Cup 2019 (7.4. Běh Ratibořickým údolím - Ratibořice, 4.5. Lázeňská sedmička – Velichovky, 14.9. Montacké vlny – Náchod, 21.9. Běh pro Hospic – Červený Kostelec, 5.10. Cena Metuje – Nové Město nad Metují, 19.10. Běh Hronov – Náchod) a je zařazen do Velké ceny východních Čech

  Hlavní sponzoři závodu: SPORTiV REDPOiNT, LA SPORTIVA, HUDYSPORT, BUFO, POWERBAR, STĚNAVA, TOMA a JOBI DESIGN

  Hlavní sponzoři seriálu Primátor Cup 2019: Primátor a.s. Náchod, SK Nové Město nad Metují, Český běh, Integraf s. r.o. Náchod, Vella Náchod, Pinguin, Mizuno, Prim, DMP, Lázně 1897 Velichovky, Rádio Beat.

  Pořadatel
 • Montacké vlny
  14. 9. 2019
  Náchod
  Propozice

  3. ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU

  Montacké vlny

  4. závod seriálu Primátor Cup 2019

  Sobota 14. září 2019

  areál pivovaru PRIMÁTOR a.s. Náchod

  START hlavního závodu v 13.30 hodin

   

  Závod: 3. ročník běhu v lesoparku Montace na 9 km, celkové převýšení 360 m

  Pořadatel: PRIMÁTOR a.s.

  Kontaktní osoba: Petra Kulhavá, petra.kulhava@primator.cz, mobil 605 234 682

   

  Technické uspořádání: SK Nové Město nad Metují, oddíl atletiky

  Kontaktní osoba: Aleš Žďárský, aleszdarsky@seznam.cz, mobil 739 185 700

   

  Místo konání: areál pivovaru PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, Náchod, GPS 50.4149500N, 16.1713164E

   

  Činovníci: ředitel závodu - Aleš Žďárský, hlavní rozhodčí – Pavel Krtička

   

  Zvýhodněné startovné – přihlášky elektronicky: děti 50,- Kč / dospělí 100,- Kč

  Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

  Startovné na místě den závodu: děti 100,- Kč / dospělí 250,- Kč

   

  Přihlášky:

  • 1) elektronicky na sportchallenge.cz na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 12. 9. 2019 nebude ze startovní listiny vyškrtnut, ale uhradí v den závodu na místě startovné ve výši 100,-  Kč děti a 250,- Kč dospělí. Nenechávejte platby na poslední chvíli!!!
   Spuštění elektronických přihlášek dne 1. srpna 2019 a ukončení el. přihlášek 13. září 2019.
  • 2) v den závodu, nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie v závodní kanceláři za vyšší startovné!

   

  Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

   

  Kancelář: Bude otevřena v sobotu 14. 9. 2019 od 10.00 hodin u vstupu do areálu pivovaru. Zde obdrží závodníci startovní čísla a nepřihlášení se mohou dohlásit za vyšší startovné.

  Podmínky startu: Startují všichni řádně přihlášení závodníci, registrace v ČAS není podmínkou. Start na vlastní nebezpečí.

  Prohlídka: Za zdravotní stav ověřený lékařem odpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

   

  Tratě závodů:

  Montacké vlnky I.: závod dětí a mládeže na trase 700 m se startem a cílem v prostoru u lávky v Montaci (pod bunkrem). Společný start chlapců a dívek s následným vyhlášením výsledků vypsaných kategorií.

  Montacké vlnky II.: závod dětí a mládeže na trase 1500 m se startem a cílem v prostoru před budovou pivovaru. Společný start všech kategorií s následným vyhlášením výsledků po kategoriích. Rozdělení kategorií viz níže.

  Kondiční vlny 4,5 km: závod pro dospělé běžce a juniorské kategorie. Závod je bodován pouze kategoriím juniorů a juniorek.

  Hlavní závod Montacké vlny 9 km: 2 okruhy vedoucí po zpevněných lesních cestách a luční pěšině. Její profil je velmi členitý, celkové převýšení 360 m. Bodovaný závod do PRIMÁTOR CUP 2019 kategorií mužů a žen.

  KategorieRočníky narození 
  Muži A 1985-1999 9 km
  Muži B 1975-1984 9 km
  Muži C 1965-1974 9 km
  Muži D 1955-1964 9 km
  Muži E 1945-1954 9 km
  Ženy A 1985-1999 9 km
  Ženy B 1984 a starší 9 km
  Kategorie mládežeRočníky narození 
  Junioři/juniorky 2000-2003 4500 m
  Starší žáci/žákyně 2004-2005 1500 m
  Mladší žáci/žákyně 2006-2007 1500 m
  Žákovská přípravka, žáci/žákyně 2008-2009 700 m
  Žákovská mini, žáci/žákyně 2010-2011 700 m

  Ceny hlavní závod Montacké vlny:

   muži absolut. poř.muži Amuži Bmuži Cmuži Dmuži E
  1. 1500,- 400,- 400,- 400,- 400,- 400,-
  2. 1000,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,-
  3. 750,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
  4. 500,-          
  5. 250,-          
  6. 200,-          
   ženy absolut. poř.ženy Aženy B
  1. 1000,- 400,- 400,-
  2. 750,- 250,- 250,-
  3. 500,- 150,- 150,-

  PRÉMIE:
  Závodník, který bude jako první vbíhat do druhého kola v hlavním závodu, získává bonus 500,- Kč.

  Pro nejlepší běžce závodů na tratích 4,5 km; 1,5 km a 700 m jsou připraveny drobné věcné ceny.

  Startovní čísla zůstávají závodníkům.

  Časový pořad:

  11.00 otevření závodní kanceláře v areálu pivovaru
  12.45 závod na 700 m Montacké vlnky I. pro děti
  13.00 závod na 1500 m Montacké vlnky II. pro děti
  13.30 společný start hlavního závodu Montacké vlny na 9 km a závodu Kondiční vlny na 4,5 km
  14.45 vyhlášení výsledků všech kategorií
  12.00 – 14.30 Nesoutěžní atletický a výtvarný program pro děti všech věkových kategorií v areálu pivovaru (Atletika pro děti / Výtvarná soutěž a výstava prací / Zdravotní poradna / Občerstvení).

  Výsledky budou vyvěšeny na stránkách:
  www.sportchallenge.cz
  www.sportklub.cz
  www.primatorcup.cz

  Další termíny závodů seriálu Primátor cup 2019

  7. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  4. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  25. 8. Běh Teplickými skalami Teplice nad Metují
  14. 9. Montacké vlny Náchod
  21. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  5. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  19. 10. Hronov – Náchod Hronov – Náchod
  Pořadatel
 • Běh pro Hospic
  21. 9. 2019
  Červený Kostelec
  Pořadatel
 • Cena Metuje
  5. 10. 2019
  Nové Město n. Metují
  Pořadatel
 • Běh Hronov - Náchod
  19. 10. 2019
  Hronov – Náchod
  Pořadatel

Pravidla PRIMÁTOR CUP

1
Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii
muži
Absolutní pořadí muži
Muži A 20 – 34 let
Muži B 35 - 44 let
Muži C 45 - 54 let
Muži D 55 - 64 let
Muži E 65 - 74 let
Muži F 75 - a starší
bez rozdílu narození
nar. 1985 - 1999
nar. 1975 - 1984
nar. 1965 - 1974
nar. 1955 - 1964
nar. 1945 - 1954
nar. 1944 a starší
 
ženy
Absolutní pořadí ženy
Ženy A 20 – 34 let
Ženy B 35 - 44 let
Ženy C 45 - 54 let
Ženy D 55 - a starší
bez rozdílu narození
nar. 1985 - 1999
nar. 1975 - 1984
nar. 1965 - 1974
nar. 1964 - a starší
 
 
2
Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků ze sedmi vypsaných závodů.
3
Závodník je hodnocen v bodovém pořadí kategorie jen v tom případě, že absolvoval alespoň tři ze sedmi vypsaných závodů.
 
4
Bodování
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
150 bodů
130 bodů
110 bodů
90 bodů
80 bodů
70 bodů
 
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
60 bodů
50 bodů
40 bodů
30 bodů
20 bodů
10 bodů
 
 
5
Vítězem seriálu se stává v každé kategorii závodník s nejvyšším bobovým součtem z pěti absolvovaných závodů. Finanční prémie získávají závodníci za umístění v absolutním pořadí seriálu na 1. - 5. místě. Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí v Primátor CUPu umístění v závodě Hronov - Náchod.
 

Juniorský pohár

Do Juniorského poháru jsou započítávány všechny závody s tím, že na závodech Montacké vlny a Běh pro Hospic se boduje umístění na tratích 4,5 km resp. 5 km.

Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků ze sedmi vypsaných závodů. Závodník je hodnocen v bodovém pořadí kategorie jen v tom případě, že absolvoval alespoň tři ze sedmi vypsaných závodů.
Absolutní pořadí junioři
nar. 2000–2003

Absolutní pořadí juniorky
nar. 2000–2003
 

Ceny PRIMÁTOR CUP 2019

Absolutní pořadí muži/ženy
1. místo
8.000,- Kč
2. místo
7.000,- Kč
3. místo
5.000,- Kč
4. místo3.000,- Kč
5. místo2.000,- Kč
Ve všech dalších kategoriích včetně JUNIORSKÉHO POHÁRU
získávají závodníci na 1. - 3. místě hodnotné věcné ceny od partnerů poháru.
Propozice pohárových závodů
 
 
Přihlášky na pohárové závody
 
 
Výsledky pohárových závodů
 
 
Výsledky PRIMÁTOR CUPu
 
 
Vyhodnocení
Slavnostní vyhlášení PRIMÁTOR CUP 2019 se koná v pátek 8. 11. 2019 v návštěvnickém centru pivovaru PRIMÁTOR a.s.
 

Archiv

 • 2018

  2. ročník běžeckého seriálu PRIMÁTOR CUP odstartoval druhou dubnovou neděli v malebném prostředí Ratibořic. Novinkou tohoto ročníku byl srpnový Běh Teplickými skalami - jedinečný závod, jehož část vede náročným terénem skalního města a je součástí Horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Počasí přálo organizátorům i účastníkům všech běhů a na start se postavilo celkem 2 799 běžců a běžkyň od těch nejmenších až po zkušené závodníky. Výsledky najdete na http://www.sportchallenge.cz/

 • 2017

  1. ročník seriálu běžeckých závodů na Náchodsku  PRIMÁTOR CUP  odstartoval na jaře v Babiččině údolí a dále pokračoval Lázeňskou sedmičkou ve Velichovkách, Během pro Hospic v Červeném Kostelci, Montacké vlny se běželi v Náchodě, Cena Metuje v Novém Městě nad Metují a tečkou seriálu byl 60. ročník závodu Hronov – Náchod. Celkem se do celého seriálu zapojilo 2.082 závodníků všech věkových kategorií.  Výsledky najdete nahttp://www.sportchallenge.cz/

Partneři akce
PRIMÁTOR cup
Generální partner
Pivovar PRIMÁTOR - Náchod
Technické realizace
Sportovní klub Nové Město nad Metují
Partneři
Český běhIntegrafVellaELTON hodinářstvíMizunoLázně VelichovkyDigital Media PublishingPinguin
Mediální partneři
Beat Radio
Dodavatel měření a výsledkový servis
Sport Challenge