PRIMÁTOR CUP

běžecké závody 2018
Po úspěšném prvním ročníku seriálu PRIMÁTOR CUP, přicházíme za milovníky běhání s ročníkem druhým. Zveme všechny běhající příznivce a milovníky překrásné přírody k nám na Náchodsko. Poznáte přenádherná místa a zákoutí v Ratibořicích, Velichovkách, Teplicích nad Metují, Červeném Kostelci, Náchodě, Novém Městě nad Metují nebo Hronově. Nezapomínáme na vaše děti a při každém závodě chystáme program i pro ně. Jsme rádi, že náš seriál je o jeden závod silnější. Letos tedy k loňským "klasikám" přidáváme Běh Teplickými skalami - závod naprosto specifický a naprosto jedinečný, jehož část vede skalním městem a je součástí Horolezeckého filmového festivalu. Těšíme se na vás.

Seriál běžeckých závodů

NÁCHODSKO 2018
 • Běh Babiččiným údolím
  8. 4. 2018
  Ratibořice
  Propozice

  5. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

  OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU

  NEDĚLE 8. DUBNA 2018, RATIBOŘICE - BABIČČINO ÚDOLÍ

  ZÁVOD BĚŽECKÉHO POHÁRU PRIMÁTOR CUP 2018

  Závod: 5. ročník závodu BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

  Pořadatelé: MAS Mezi Úpou a Metují, oddíl atletiky SK Nové Město nad Metují, Město Česká Skalice a Primátor a.s. Náchod

  Kontakt: Zdena Hovorková - manažerka MAS Mezi Úpou a Metují; hovorkova@masmum.cz

  Místo konání: Babiččino údolí - start a cíl na prostranství v sousedství ratibořického kuželníku (u sousoší Babičky s vnoučaty).

  Datum konání: neděle 8. dubna 2018

  Činovníci závodu:

  • Zdena Hovorková – ředitelka závodu
  • Libor Šnajdr – hlavní rozhodčí

  Přihlášky:

  • elektronicky na www.sportchallenge.cz. Na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 6. 4. 2018, bude moci závodní doplatit zvýšené startovné na místě, v den konání závodu. Nenechávejte platby na poslední chvíli!!!
   Spuštění elektronických přihlášek od 10. února 2018, ukončení el. přihlášek - 6. dubna 2018
  • v den závodu, nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie v závodní kanceláři - již za vyšší startovné!

  Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených účastníků do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

  Zvýhodněné startovné - přihlášky elektronicky:

  • hlavní závod 150,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 70,-Kč

  Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

  Startovné na místě v den závodu:

  • hlavní závod 250,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 100,-Kč

  Kancelář: otevřena 8. 4. 2018, v kuželníku u Panské hospody od 8:15 hodin. Zde obdrží závodníci startovní čísla nebo se mohou nepřihlášení dohlásit za vyšší startovné!

  Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 30 min. před startem

  Délka tratí: 150 m; 500 m; 700 m; 1 400 m; 6 400 m

  Upozornění: Do celkového hodnocené běhů seriálu Primátor Cup, kterého je Běh Babiččiným údolím součástí, se do celkového bodování seriálu Primátor Cup nezapočítávají body z dětských a mládežnických tras.
  V rámci Běhu Babiččiným údolím, byla pro tyto účely vybrána pouze hlavní trať 6 400 m.

  Podmínky startu: startují všichni řádně přihlášení závodníci. Běh je veřejným závodem. Děti a mládež do 15 let startují pouze se souhlasem rodičů. Start na vlastní nebezpečí.

  Lékařská prohlídka: za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

  Trať hlavního závodu: vede po přírodní a částečně po asfaltové cestě, kolem řeky Úpy směrem k České Skalici a zpět Bažantnicí do Ratibořic a to částečně zámeckým parkem zpět kolem řeky Úpy k cíli.

  Tratě pro děti, žactvo a mládež jsou situovány v okolí mlýna. K závodům nelze použít tretry.

  Vyhlášení výsledků: uskuteční se na prostranství před Pomníkem babičky s vnoučaty. Dětské kategorie budou vyhlášeny ihned po skončení jednotlivých kategorií. Vyhlášení hlavního závodu se uskuteční cca 11:45 hod. Výsledky budou postupně vyvěšovány na budově kuželníku u Panské hospody. Dále je zveřejníme na stránkách www.meziupouametuji.cz; www.sportchallenge.cz; www.primatorcup.cz a www.sportklub.cz.

  Termíny závodů seriálu Primátor cup 2018

  8. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  5. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  26. 8. Běh Teplickými skalami Teplice nad Metují
  15. 9. Montacké vlny Náchod
  22. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  6. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  20. 10. Hronov – Náchod Hronov/Náchod

  KATEGORIE ZÁVODU BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM:

  O med pana Proška – závod starších dívek a hochů, rok narození 2003 – 2004; délka tratě 1 400 m; 2 x kolem zahradní zdi – start v 9:30 hodin.

  O mlynářův trdelník – závod mladších dívek a hochů, rok narození 2005 – 2006; délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 9:45 hodin.

  O krajánkův šátek – závod mladších dívek a hochů, rok narození 2007 – 2008; délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 10:00 hodin.

  O Kudrnovic veverky – závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2009 – 2010; délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:15 hodin.

  O Babiččiny pohádky – závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2011 – 2012; délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:30 hodin.

  O pohádkové pexeso – závod nejmenších dětí, rok narození 2013 a mladší; délka tratě 150 m na prostranství u mlýna – start v 10:45 hodin.

  O babiččin krajáč – společný závod pánů (mužů), dam (žen), slečen a mládenců (mládeže nad 15 let) - od roku narození 2002 a starší; délka tratě 6 400 m, okruh Babiččiným údolím – start v 11:00 hodin.

  Ceny pro vítěze všech závodů:
  První 3 závodnice a první 3 závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu.

  Ceny: Drobné ceny od partnerů, budou určeny pro všechny závodníky.

  Přehled možnosti ubytování v České Skalici a okolí: http://www.centrumrozvoje.eu/regionalni-informacni-centrum/turisticke-informace/ubytovani/

  ČASOVÝ POŘAD:

  otevření závodní kanceláře 8.15 hodin  
  O med pana Proška 9:30 1400 m
  O mlynářův trdelník 9:45 700 m
  O krajánkův šátek 10:00 700 m
  O Kudrnovic veverky 10:15 500 m
  O babiččiny pohádky 10:30 500 m
  O pohádkové pexeso 10:45 150 m
  O babiččin krajáč 11:00 6 400 m

  Na shledanou v Babiččině údolí dne 8. dubna 2018!

  Pořadatel
 • Lázeňská sedmička
  5. 5. 2018
  Velichovky
  Propozice

  2. ročník Lázeňské sedmičky

  ZÁVOD PRO DĚTI I DOSPĚLÉ V AREÁLU LÁZNÍ VELICHOVKY V SOBOTU 5. KVĚTNA 2018

  závod je součástí běžeckého poháru Primátor Cup 2018

  Pořadatel: Lázně 1897 s.r.o., Hotel K-Triumf

  Spolupořadatel: Obec Velichovky, TJ Velichovky

  Závody: Hlavní závod – Lázeňská sedmička (délka 7km), Závody dětských kategorií viz. podrobný rozpis závodu

  Místo konání: Velichovky – areál Lázní 1897, start a cíl před Masarykovým domem

  Činovníci závodu: Bc. Jaroslava Mochanová, Mgr. Kateřina Hejnová, Jana Špůrová

  Přihlášky:

  • Elektronicky:
   Předem na adrese www.sportchallenge.cz. Na tomto webu si závodníci najdou závod Lázeňská sedmička a vyplní elektr. přihlášku. Ukončení elektronických přihlášek dne 2. 5. 2018.
  • Na místě v den závodu:
   Nejpozději 45 minut před startem příslušné kategorie za vyšší startovné

  Každý závodník je odpovědný za správné uvedení údajů v přihlášce!

  Startovné:

  • Elektronicky:
   • 150 Kč - hlavní závod
   • 50 Kč - dětské kategorie
  • Na místě:
   • 250 Kč - hlavní závod
   • 100 Kč - dětské kategorie

  Startovné se při neuskutečněném startu nevrací!

  Startovní kancelář: Bude otevřena dne 5. 5. 2018 od 8:00 před Masarykovým domem. Zde si závodníci vyzvednou startovní čísla a nepřihlášení se mohou za vyšší startovné dohlásit.

  Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 45 minut před startem příslušné kategorie.

  Šatny: V areálu Lázní 1897, s.r.o.

  Podmínky závodu: Startují všichni řádně přihlášení závodníci. Start na vlastní nebezpečí.

  Lékařská prohlídka: Za zdravotní stav odpovídá každý účastník závodů sám. Případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

  Trať závodu: Členitá trať v délce 7 km s celkovým převýšením 130m. Start a cíl v areálu lázní před Masarykovým domem.

  Závody dětských kategorií: Se budou konat v areálu lázní.

  Parkování: Parkoviště před Lázněmi vlevo při příjezdu od Jaroměře.

  Ubytování: Možnost ubytování v hotelu K-Triumf Hotel Velichovky, Tel: 491 407 121, 602 448 522.

  Ceny: První 3 závodící v každé kategorii obdrží věcné ceny.

  Výsledky:

  Další ustanovení: Startovní čísla se připevňují na hruď, NIKDY NE NA ZÁDA. Nenechávejte platby na poslední chvíli, plnou výši startovného uhraďte nejpozději do 2. 5. 2018.

  Kontakt na pořadatele: Bc. Jaroslava Mochanová, jaroslava.mochanova@lazne1897.cz

  ČASOVÝ POŘAD:

  otevření závodní kanceláře 8:00  
  1) Starší žáci a žákyně roč. 2003 – 04 9:35 1200 m
  2) Mladší žáci a žákyně roč. 2005 – 06 9:45 900 m
  3) Nejmladší žáci a žákyně roč. 2007 – 08 10:00 700 m
  4) Školáci – závod dívek a hochů roč. 2009 – 10 10:15 700 m
  5) Přípravka - závod nejmladších dívek a hochů roč. 2011 – 12 10:30 500 m
  6) Závod nejmenších dívek a hochů roč. 2013 a mladší 10:45 200 m
  VYHLÁŠENÍ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ: 10:50 – 11:10 hodin
  7) Hlavní závod – ročník 2002 a starší 11:20 7 000 m

  Termíny závodů seriálu Primátor cup 2018

  8. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  5. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  26. 8. Běh Teplickými skalami Teplice n. Metují
  15. 9. Montacké vlny Náchod
  22. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  6. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  20. 10. Běh Hronov – Náchod Hronov/Náchod

  Závěrečné vyhlášení Primátor Cupu: 9. 11. 2018 od 18:00 v pivovaru

  Pořadatel
 • Běh Teplickými skalami
  26. 8. 2018
  Teplice nad Metují
  Propozice

  Propozice Běhu Teplickými skalami

  zařazeného do seriálu Primátor Cup 2018

  LA SPORTIVA CROSS 2018 A BUFO BABY CROSS 2018/strong>

  25. ročník

  NEDĚLE 26. 8. 2018

  Pořadatel: Sportovní klub REDPOINT TEAM, Horní 13, 549 57 Teplice nad Metují, tel./fax: 491 581 042, e-mail: redpoint@seznam.cz

  Spolupořadatel: MĚSTO Teplice nad Metují a Teplické skály s.r.o.

  Místo: Teplice nad Metují

  Kancelář závodu: Infocentrum

  Přihlášky: do 20. 8. 2017 on-line na www.sportchallenge.cz, 21.- 24. 8. v prodejně Sportiv Redpoint za základní startovné, dodatečné přihlášky 26. 8. 2018 od 8.00 do 9.00 hodin v kanceláři závodu s doplatkem 50 Kč.

  Startovné: La Sportiva Cross 100 Kč, Bufo Baby Cross 50 Kč. POZOR! Pouze při platbě přijaté do 20. 8. na účet 2000354094/2010 nebo v hotovosti v prodejně Sportiv Redpoint do 24. 8. 2018.

  Start: 9.30 hodin La Sportiva Cross, 9.40 hodin Bufo Baby Cross (před kinem)

  Hlavní rozhodčí: Josef Havlíček

  Ubytování: Infocentrum Teplice n. Met. – tel. 491 581 197

  Sprchy: sportcentrum za školou

  Zdravotní zajištění: Červený kříž Teplice nad Metují

  Trať závodu: 11 km náročným terénem Teplického skalního města, kde nechybějí schody a písčité úseky, značeno barevnými fábory. Žákovský okruh má 2 km v okolí městského parku.

  Kategorie LA SPORTIVA CROSS:

  • JUNIOŘI (do 18 let) rok narození 2000 a mladší
  • MUŽI „A“ (19–34 let) rok narození 1984 – 1999
  • MUŽI „B“ (35–44 let) rok narození 1974 – 1983
  • MUŽI „C“ (45–54 let) rok narození 1964 – 1973
  • MUŽI „D“ (55–64 let) rok narození 1954 – 1963
  • MUŽI „E“ (65–74 let) rok narození 1944 – 1953
  • MUŽI „F“ (od 75 let) rok narození 1943 a starší
  • JUNIORKY (do 18 let) rok narození 2000 a mladší
  • ŽENY „A“ (19–34 let) rok narození 1984 – 1999
  • ŽENY „B“ (35–44 let) rok narození 1974 – 1983
  • ŽENY „C“ (45-54 let) rok narození 1964 – 1973
  • ŽENY „D“ (od 55 let) rok narození 1963 a starší
  • Samostatně budou vyhlášeni HOROLEZCI a HOROLEZKYNĚ

  Kategorie BUFO BABY CROSS:

  • MINIŽÁCI (do 10 let) rok narození 2008 a mladší
  • MINIŽÁKYNĚ (do 10 let) rok narození 2008 a mladší
  • ML. ŽÁCI (11–12 let) rok narození 2006 – 2007
  • ML. ŽÁKYNĚ (11–12 let) rok narození 2006 – 2007
  • ST. ŽÁCI (13–14 let) rok narození 2004 – 2005
  • ST. ŽÁKYNĚ (13–14 let) rok narození 2004 – 2005

  Ceny:

  • muži celkově: 1./3000 Kč, 2./2000 Kč, 3./1000 Kč + pamětní poháry
  • ženy celkově: 1./1500 Kč, 2./1000 Kč, 3./500 Kč + pamětní poháry
  • muži HOROLEZCI celkově: 1. – 3. místo věcné ceny + pamětní poháry
  • ženy HOROLEZKYNĚ celkově: 1. – 3. místo věcné ceny + pamětní poháry
  • 1. – 3. místo v každé kategorii: věcné + pamětní ceny v celkové hodnotě 20.000 Kč

  Traťový rekord: muži: 36:06 minut / László Gregor (2016), ženy: 42:25 minut / Táňa Metelková (2006)

  Prémie: 1000 Kč za překonání traťového rekordu / muži i ženy

  Protesty: do 10 minut po zveřejnění neoficiálních výsledků s vkladem 500 Kč

  Vyhlášení výsledků: 11.30 hodin

  Tombola: po vyhlášením výsledků

  Různé: Závod je pořádán v rámci 35. Mezinárodního horolezeckého filmového festivalu a je 3. závodem seriálu Primátor Cup 2018 (8. 4. Běh Ratibořickým údolím - Ratibořice, 5. 5. Lázeňská sedmička – Velichovky, 15. 9. Montacké vlny – Náchod, 22. 9. Běh pro Hospic – Červený Kostelec, 6. 10. Cena Metuje – Nové Město nad Metují, 20. 10. Běh Hronov – Náchod).

  Hlavní sponzoři závodu: SPORTiV REDPOiNT, LA SPORTIVA, HUDYSPORT, BUFO, POWERBAR, STĚNAVA, TOMA a JOBI DESIGN

  Hlavní sponzoři seriálu Primátor Cup 2018: Primátor a.s. Náchod, Český běh, Integraf s. r.o. Náchod, Vella Náchod, Lázně 1897 Velichovky, Elton hodinářství, …

  Pořadatel
 • Montacké vlny
  15. 9. 2018
  Náchod
  Propozice

  2. ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU

  Montacké vlny

  4. závod seriálu Primátor Cup 2018

  Sobota 15. září 2018

  areál pivovaru PRIMÁTOR a.s. Náchod

  START hlavního závodu v 13.30 hodin

  DOPROVODNÝ PROGRAM
  KONCERT kapely OLDŘICHA BOHADLO a UKULELETROUBLE MAKERS

   

  Závod: 2. ročník běhu v lesoparku Montace na 9 km, celkové převýšení 360 m

  Pořadatel: PRIMÁTOR a.s.

  Kontaktní osoba: Petra Kulhavá, petra.kulhava@primator.cz, mobil 605 234 682

   

  Technické uspořádání: SK Nové Město nad Metují, oddíl atletiky

  Kontaktní osoba: Aleš Žďárský, aleszdarsky@seznam.cz, mobil 739 185 700

   

  Místo konání: areál pivovaru PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, Náchod, GPS 50.4149500N, 16.1713164E

   

  Činovníci: ředitel závodu - Aleš Žďárský, hlavní rozhodčí – Pavel Krtička

   

  Zvýhodněné startovné – přihlášky elektronicky: děti 50,- Kč / dospělí 100,- Kč

  Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

  Startovné na místě den závodu: děti 100,- Kč / dospělí 250,- Kč

   

  Přihlášky:

  • 1) elektronicky na sportchallenge.cz na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 13. 9. 2018 nebude ze startovní listiny vyškrtnut, ale uhradí v den závodu na místě startovné ve výši 100,-  Kč děti a 250,- Kč dospělí. Nenechávejte platby na poslední chvíli!!!
   Spuštění elektronických přihlášek dne 1. srpna 2018 a ukončení el. přihlášek 13. září 2018.
  • 2) v den závodu, nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie v závodní kanceláři za vyšší startovné!

   

  Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

   

  Kancelář: Bude otevřena v sobotu 15. 9. 2018 od 10.00 hodin u vstupu do areálu pivovaru. Zde obdrží závodníci startovní čísla a nepřihlášení se mohou dohlásit za vyšší startovné.

  Podmínky startu: Startují všichni řádně přihlášení závodníci, registrace v ČAS není podmínkou. Start na vlastní nebezpečí.

  Prohlídka: Za zdravotní stav ověřený lékařem odpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

   

  Tratě závodů:

  Montacké vlnky I.: závod dětí a mládeže na trase 700 m se startem a cílem v prostoru u lávky v Montaci (pod bunkrem). Společný start chlapců a dívek s následným vyhlášením výsledků vypsaných kategorií.

  Montacké vlnky II.: závod dětí a mládeže na trase 1500 m se startem a cílem v prostoru před budovou pivovaru. Společný start všech kategorií s následným vyhlášením výsledků po kategoriích. Rozdělení kategorií viz níže.

  Kondiční vlny 4,5 km: závod pro dospělé běžce, kteří si netroufají na dva velké okruhy, ale chtějí si prověřit kondici (závod není započítán do Primátor CUPu 2018).

  Hlavní závod Montacké vlny 9 km: 2 okruhy vedoucí po zpevněných lesních cestách a luční pěšině. Její profil je velmi členitý, celkové převýšení 360 m. (bodovaný závod do Primátor CUPu 2018).

  KategorieRočníky narození 
  Muži A 1984-1998 9 km
  Muži B 1974-1983 9 km
  Muži C 1964-1973 9 km
  Muži D 1954-1963 9 km
  Muži E 1944-1953 9 km
  Ženy A 1984 a mladší 9 km
  Ženy B 1983 a starší 9 km
  Kategorie mládežeRočníky narození 
  Starší žáci/žákyně 2003-2004 1500 m
  Mladší žáci/žákyně 2005-2006 1500 m
  Žákovská přípravka, žáci/žákyně 2007-2008 700 m
  Žákovská mini, žáci/žákyně 2009-2010 700 m

  Ceny hlavní závod Montacké vlny:

   muži absolut. poř.muži Amuži Bmuži Cmuži Dmuži E
  1. 1500,- 400,- 400,- 400,- 400,- 400,-
  2. 1000,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,-
  3. 750,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
  4. 500,-          
  5. 250,-          
  6. 200,-          
   ženy absolut. poř.ženy Aženy B
  1. 1000,- 400,- 400,-
  2. 750,- 250,- 250,-
  3. 500,- 150,- 150,-

  PRÉMIE:
  Závodník, který bude jako první vbíhat do druhého kola v hlavním závodu, získává bonus 500,- Kč.

  Pro nejlepší běžce závodů na tratích 4,5 km; 1,5 km a 700 m jsou připraveny drobné věcné ceny.

  Startovní čísla zůstávají závodníkům.

  Vyhlášení seriálu Primátor CUP 2018 proběhne v pátek 9. 11. 2018 v pivovaru PRIMÁTOR a.s. v Náchodě.

  Časový pořad:

  10.00 otevření závodní kanceláře v areálu pivovaru
  12.45 závod na 700 m Montacké vlnky I. pro děti
  13.00 závod na 1500 m Montacké vlnky II. pro děti
  13.30 společný start hlavního závodu Montacké vlny na 9 km a závodu Kondiční vlny na 4,5 km
  14.45 vyhlášení výsledků všech kategorií
  15.00 koncert skupiny OLDŘICHA BOHADLO
  16.30 koncert skupiny UKULELE TROUBLEMAKERS
  12.00 – 14.30 Nesoutěžní atletický a výtvarný program pro děti všech věkových kategorií v areálu pivovaru (Atletika pro děti; výtvarná soutěž a výstava prací).

  Výsledky budou vyvěšeny na stránkách:
  www.sportchallenge.cz
  www.sportklub.cz
  www.primatorcup.cz

  Další termíny závodů seriálu Primátor cup 2018

  8. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  5. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  26. 8. Běh Teplickými skalami Teplice nad Metují
  15. 9. Montacké vlny Náchod
  22. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  6. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  20. 10. Hronov – Náchod Hronov – Náchod
  Pořadatel
 • Běh pro Hospic
  22. 9. 2018
  Červený Kostelec
  Propozice

  5. ROČNÍK BENEFIČNÍHO BĚHU BĚH PRO HOSPIC V ČERVENÉM KOSTELCI PROBĚHNE 22. 09. 2018

  POŘADATEL:

  Oblastní Charita Červený Kostelec, IČO: 48623814 DIČ: CZ48623814 

  Provozovatel hospice Anežky České v Červeném Kostelci

  Kontakt:

  DATUM KONÁNÍ:

  SOBOTA 22. ZÁŘÍ 2018 

  START dětských tratí na 150m, 650m a 1300m od 9:30 hod.

  START HLAVNÍHO ZÁVODU na 5 a 10km v 11:00 hod. 

  Startuje se před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj (mapa ZDE).

  PŘIHLÁŠKY:

  ELEKTRONICKY na webových stránkách www.behprohospic.cz/registrace , nebo na webu http://www.sportchallenge.cz

  Na těchto odkazech závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Úhrada běžným bankovním převodem je možná do středy 19. 9. do 24:00 hodin. Úhrada online platbou do čtvrtka 20. 9. do 24 hodin. Po těchto termínech bude možné startovné uhradit jen v hotovosti na místě v den konání závodu od 8:15 hodin. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do pátku 21. 9. 2018 do 24 hodin, budou moci závodníci doplatit zvýšené startovné na místě od 8:15h v den konání závodu před centrem volného času Háčko. Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 30 min. před startem

   

  Spuštění elektronických přihlášek od 1. července 2018, ukončení el. přihlášek - 20. září 2018

  Na http://www.behprohospic.cz/registrace můžete průběžně sledovat stav přihlášených účastníků do jednotlivých závodů.

  Startovné ve výši 150,- Kč pomocí online registrace/ 250,- Kč na místě při prezentaci v den konání závodu od 8:15 hod.

  Děti do 15 let 70,- Kč.

  Uhrazené startovné se nevrací.

  POZOR: Součástí startovního balíčku je pro prvních 500 závodníků připraven drobný dárek. Proto prosíme nenechávejte registraci a platby na poslední chvíli. Elektronickou přihláškou a platbou předem nám pomůžete přesněji odhadnout počet účastníků běhu a kvalitně tak celou akci připravit. Děkujeme!

   

  POZNÁMKA: Je možné podpořit činnost Hospice Anežky České také zaplacením libovolného příspěvku nad rámec startovného.

  Sbírkový účet hospice Anežky České je 78-8943640237/0100, variabilním symbol 5736. Pokud jste dárcem a chcete vystavit potvrzení o daru, kontaktujte nás prosím na emailu stepanova@hospic.cz. Za tým běhu pro hospic všem dárcům děkujeme!

  Výtěžek 5. ročníku běhu pro hospic bude použit na nákup mobilního ultrazvuku. Smyslem pořízení mobilního ultrazvuku je zkvalitnit a rozšířit možnosti paliativní péče v Hospici Anežky České a v Mobilním hospici Anežky České díky novému vybavení. Mobilní ultrazvukový systém umožní snadnější diagnostiku, přesnější výkon zdravotnických úkonů a kvalitnější následnou péči o nemocného. Díky jeho rozměrům bude možné jeho využití nejen v lůžkovém hospici, ale i v ambulanci paliativní péče a Mobilním hospici Anežky České. Převážná část nákladů na pořízení bude hrazena z grantu ministerstva zdravotictví ČR, výtežek běhu poslouží k úhradě vlastního podílu, která má Oblastní charita povinnost financovat.

   

  PREZENTACE:

  PŘEDÁNÍ STARTOVNÍCH ČÍSEL – v sobotu 22. 09. 2018 od 8:15 hodin před centrem volného času Háčko

  DÉLKA TRATÍ:

  150m, 650m, 1300m, 2km, 5km, 10km. Profily tratí naleznete ZDE

  Upozornění: Do celkového hodnocení běhů seriálu Primátor Cup, kterého je Běh pro hospic součástí, se boduje hlavní trať na 10km. Do celkového bodování seriálu Primátor Cup se tedy nezapočítávají body z tratě 5km, 2km, ani z dětských tras, které jsou v rámci Běhu pro hospic spíše bonusové a budou vyhodnoceny hned po odběhnutí závodu. Všechny závody celé série Primátor Cup obsahují bodovaný pouze jeden hlavní závod. V rámci Běhu pro hospic byla pro tyto účely vybrána jako hlavní trať 10km.

  PROGRAM:

  od 08:15h - Registrace závodníků, předání startovních čísel. Uzávěrka startovních listin (přihlášek) je 30 min. před startem

  Harmonogram startů jednotlivých tratí a ročníků narození
  trať            start         ročník narození           cena kategorie             poznámky          
  1300m 09:15h 2003-2004 70,- Kč muži, ženy hromadný start 
  650m 09:30h 2005-2006 70,- Kč muži, ženy hromadný start
  650m 09:45h 2007-2008 70,- Kč muži, ženy hromadný start
  650m 10:00h 2009-2010 70,- Kč muži, ženy hromadný start
  650m 10:15h 2011-2012 70,- Kč muži, ženy hromadný start
  150m 10:30h 2013 a mladší 70,- Kč muži, ženy hromadný start
  2km 10:45h neomezeno 150,-Kč*/ 250,-Kč
  muži, ženy hromadný start
  5 a 10km       11:00h        neomezeno 150,-Kč*/ 250,-Kč     muži, ženy   hromadný start

  *startovné 150,-Kč platí elektronicky zaregistrovaní závodníci. Při registraci a platbě v den závodu platí závodníci startovné ve výši 250,- Kč

  Uhrazené startovné se nevrací

  Ve 12:00h - vyhlášení vítězů hlavního závodu na 5 a 10km, občerstvení a volná zábava

  STARTOVNÉ:

  Zvýhodněné startovné - přihlášky elektronicky:

  Dospělí 150,- Kč
  děti a mládež do 15 let 70,- Kč

  Startovné na místě v den závodu:

  Dospělí 250,- Kč
  děti a mládež do 15 let 70,- Kč

  Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace. Startovné se nevrací.

  ÚČAST:

  Běh je veřejným závodem. Mládež do 15 let startuje pouze se souhlasem rodičů!

  LÉKAŘ. PROHLÍDKY:

  Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace.

  CENY:

  Vítězové jednotlivých kategorií získají hodnotné ceny. Zvláštní cenu obdrží nejstarší a nejmladší účastníci závodu.

  Každý prezentovaný závodník obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

  Ze všech zúčastněných závodníků bude vylosováno cca 10 nových majitelů hodnotných cen!

  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

  Uskuteční se v zahradě Centra volného času Háčko, asi v 12:00 hod. Ceny předají zástupci pořadatele.

  Výsledky budou vyvěšeny po závodě na vývěsce u vchodu do centra volného času Háčko. Dále budou zveřejněny na internetových stránkách www.behprohospic.cz a www.sportchallenge.cz

  Vyhlášení seriálu Primátor Cup 2018 proběhne dne 9. 11. 2018 v pivovaru Primátor v Náchodě 

  UBYTOVÁNÍ:

  Možno v apartmánech v centru volného času Háčko, tel: 491 610 310, nebo 731 604 204

  Na shledanou v Červeném Kostelci dne 22. 09. 2018!

  Váš Tým Běhu pro hospic

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ:

  Start prvního závodu je v 9:15h (dětské kategorie) a v 11h start hlavního závodu na 5 a 10km. Startuje se před centrem volného času Háčko, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec, okres Náchod, Královéhradecký kraj.

  Tratě měří 150m, 650m, 1300m, 2km, 5km a 10km s cílem před centrem volného času Háčko
  Profily tratí naleznete ZDE.
  Závodí se podle pravidel atletiky, tohoto rozpisu a dle hodnot Běhu pro hospic. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
  Doprava bude usměrňována příslušníky Městské Policie.
  Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí !!
  Převážná část závodu se běží po dobře zpevněném povrchu (asfalt).
  Osobní věci závodníků si bude možno uložit v uzamykatelné šatně v centru volného času Háčko.
  Doporučujeme označit věci a zavazadla jmenovkami. Pořadatel za uložené věci neručí.
  Ve startovném je obsaženo:
  - startovní číslo s čipem
  - pamětní list + taška + upomínkový předmět
  - malé občerstvení po závodě
  Startovní čísla musí být řádně připevněna na prsou tak, aby byla čitelná pro rozhodčí na trati závodu i v cíli závodu !

  Pořadatel
 • Cena Metuje
  6. 10. 2018
  Nové Město n. Metují
  Propozice

  58. CENA METUJE

  6. závod seriálu Primátor Cup 2018

  Memoriál M. J. Horáčka v běhu na 10 km

  sobota 6. října 2018
  Nové Město nad metují

   

  Pořadatel: SK nové město n. met.

  Krajský přebor v silničním běhu mužů a žen

  Motto:  „Kdo běží do Pekla, má čertovskou odvahu“.

  Závod: 58. ročník  - CENY METUJE, 6. závod běžeckého poháru Primátor Cup 2018, Memoriálu M. J. Horáčka, v rámci 30. ročníku VC Východočeské oblasti v bězích

  Pořadatel: SK Nové Město nad Metují, oddíl atletiky

  Místo konání: Nové Město nad Metují, start a cíl u sokolovny

  Činovníci:

  • ředitel závodu - Aleš Žďárský
  • hlavní rozhodčí – Pavel Krtička
  • lékař závodu – MUDr. Václav Hanka

  Přihlášky: 

  1) Elektronicky na www.sportchallenge.cz. Na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 4. 10. 2018 bude ze startovní listiny vyškrtnut. Nenechávejte platby na poslední chvíli!!!

  Spuštění elektronických přihlášek bude 1. září 2018, ukončení el. přihlášek 3. října 2018.

  2) V den závodu, nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie v závodní kanceláři za vyšší startovné!

  Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

  Zvýhodněné startovné

  1) Přihlášky elektronicky:  

  • hlavní závod 120,-Kč  
  • děti a mládež do 15 let 50,-Kč
  • předškoláci startovné NEPLATÍ!

  Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

  2) Startovné na místě v den závodu:

  • hlavní závod 220,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 100,-Kč

  Kancelář: Bude otevřena 6. 10. 2018, ve vestibulu sokolovny od 8.00 hodin. Zde obdrží závodníci startovní čísla a nepřihlášení se mohou dohlásit za vyšší startovné.

  Podmínky startu: Startují všichni řádně přihlášení závodníci, registrace v ČAS není podmínkou. Start na vlastní nebezpečí.

  Prohlídka: Za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

  Trať závodu: 

  • Vede po asfaltové silnici údolím řeky Metuje do Pekla a zpět po stejné cestě k sokolovně, kde je cíl.
  • Tratě pro žactvo jsou situovány v okolí sokolovny.
  KategorieRočníky narozeníTrať
  Muži A 1984-1998 10 km
  Muži B 1974-1983 10 km
  Muži C 1964-1973 10 km
  Muži D 1954-1963 10 km
  Muži E 1944-1953 10 km
  Ženy A 1984 a mladší 10 km
  Ženy B 1983 a starší 10 km
  St. žáci 2003-2004 1700 m
  St. žákyně 2003-2004 900 m
  Ml. žáci 2005-2006 900 m
  Ml. žákyně 2005-2006 600 m
  Přípravky hoši I. 2007-2008 600 m
  Přípravky dívky I. 2007-2008 600 m
  Přípravky hoši II. 2009-2010 600 m
  Přípravky dívky II. 2009-2010 600 m
  Přípravky hoši III. 2011-2012 300 m
  Přípravky dívky III. 2011-2012 300 m
  Předškolní děti s rodiči 2013 a mladší 150 m

  Ceny - hlavní závod na 10km:

   muži absolut. poř.muži Amuži Bmuži Cmuži Dmuži E
  1. 1 500,- 400,- 400,- 400,- 400,- 400,-
  2. 1 000,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,-
  3. 750,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
  4. 500,-          
  5. 250,-          
  6. 200,-          
   ženy absolut. poř.ženy Aženy B
  1. 1 000,- 400,- 400,-
  2. 750,- 250,- 250,-
  3. 500,- 150,- 150,-

  Ceny pro vítěze vložených závodů mládeže:

  • První tři závodníci/závodnice v každé kategorii žactva obdrží věcné ceny.

  Zvláštní ceny:

  • Zvláštní cenu obdrží nejstarší závodník CM, který dokončí hlavní závod.

  Prémie v hlavním závodě na 10 km:

  • Závodník, který bude první na 3. kilometru trati, získává bonus 500,- Kč.
  • Závodníci, kteří překonají platný traťový rekord z roku 2009 (Francis Kimutai 30:57 muži) a z roku 2005 (Vendula Frintová 35:02 ženy) získávají prémii 1500,- Kč.
  • Startovní čísla zůstávají závodníkům.

  Výsledky budou vyvěšeny na stránkách www.sportchallengewww.sportklub.cz.

  Libor Šnajdr Aleš Žďárský
  ředitel SK Nové Město nad Metují

  Aleš Žďárský
  ředitel závodu     

  Časový pořad:

  otevření závodní kanceláře 8.00
  start st. žáci 8.45 1700 m
  start st. žákyně 8.55 900 m
  start ml. žáci 9.05 900 m
  start ml. žákyně 9.15 600 m
  start přípravky hoši I. 9.25 600 m
  start přípravky dívky I. 9.35 600 m
  start přípravky hoši II. 9.45 600 m
  start přípravky dívky II. 9.55 600 m
  start přípravky hoši III. 10.05 300 m
  start přípravky dívky III. 10.15 300 m
  start děti s rodiči 10.25 150 m
  HLAVNÍ ZÁVOD 10.45 10 km

  Termíny závodů seriálu Primátor cup 2018

  8. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  5. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  26. 8. Běh Teplickými skalami Teplice nad Metují
  15. 9. Montacké vlny Náchod
  22. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  6. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  20. 10. Hronov – Náchod Hronov/Náchod

  Pořadatel
 • Běh Hronov - Náchod
  20. 10. 2018
  Hronov – Náchod
  Propozice

  hronov nachod

  OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČUS V NÁCHODĚ

  PROPOZICE 61. ročníku silničního běhu HRONOV – NÁCHOD

  POŘADATEL:

  • Okresní sdružení ČUS v Náchodě pod záštitou měst: Náchoda, Hronova a Městyse Velké Poříčí

  TECH. PROVEDENÍ:

  • OS ČUS Náchod ve spolupráci s KVT Náchod

  DATUM KONÁNÍ:

  • SOBOTA 20. ŘÍJNA 2018
  • START v 11.00 hodin na náměstí v Hronově, kam budou závodníci dopraveni z Náchoda autobusy

  PŘIHLÁŠKY:

  • ELEKTRONICKY:
  • PŘIHLÁŠKY V MÍSTĚ KONÁNÍ ZÁVODU:
   • V pátek 19. 10. 2018 od 13 - 18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena) (startovné 200,-Kč).
   • V sobotu 20. 10. 2018 od 7.45 – 10 hodin ve sportovní hale SK Náchod (startovné 300,-Kč).
   • Každý závodník je odpovědný za správné uvedení svých údajů v přihlášce!

  PREZENTACE:

  • VÝDEJ STARTOVNÍCH ČÍSEL:
   • elektronicky přihlášeným závodníkům, kteří mají zaplacené startovné a prezence nově přihlášených závodníků
   • v pátek 19. 10. 2018 od 13 – 18 hodin ve sport. hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu
   • v sobotu 20. 10. 2018 od 7.45 – 10.00 hodin ve sport. hale SK Náchod (Rubena) u krytého bazénu

  KATEGORIE:

  • MUŽI „A“ ( do 34 let ) rok narození 1984 a mladší
  • MUŽI „B“ ( 35 – 44let ) rok narození 1974 – 1983
  • MUŽI „C“ ( 45 – 54 let ) rok narození 1964 – 1973
  • MUŽI „D“ ( 55 – 64 let ) rok narození 1954 – 1963
  • MUŽI „E“ ( 65 – 74 let ) rok narození 1944 – 1953
  • MUŽI „F“ ( 75 a více ) rok narození 1943 a starší
  • ŽENY „A“ ( do 34 let ) rok narození 1984 a mladší
  • ŽENY „B“ ( 35 – 44 let ) rok narození 1974 – 1983
  • ŽENY „C“ ( 45 – 54 let ) rok narození 1964 – 1973
  • ŽENY „D“ ( 55 a více ) rok narození 1963 a starší

  ÚČAST:

  • Běh je veřejným závodem, současně přeborem okresu Náchod mužů a žen v silničním běhu pro rok 2018.
  • Běh se běží jako poslední sedmý závod II. ročníku seriálu běhů „Primátor Cup 2018“.
  • Mládež do 18 let startuje pouze se souhlasem rodičů!

  LÉKAŘ. PROHLÍDKY:

  • Za zdravotní stav ověřený lékařskou prohlídkou zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace, u závodníků mladších 18 let rodiče.

  CENY:

  • Absolutní vítěz závodu získá na dobu 1 roku věčně putovní „Štít města Náchoda“.
  • Okresní přeborníci obdrží diplomy.
  • Závodníci umístění v jednotlivých kategoriích (MUŽI A-F, ŽENY A-D) na 1. – 3. místě mají nárok na věcnou cenu.
  • Zvláštní cenu obdrží nejstarší a nejmladší účastníci závodu.
  • Závodníci, kteří budou umístěni v absolutním pořadí: 1. – 10. místo u mužů a 1. – 8. místo u žen mají nárok na finanční odměnu ve výši:

     MUŽI ŽENY
   1. místo 5.000,- Kč 5.000,- Kč
   2. místo 3.700,- Kč 3.000,- Kč 
   3. místo 2.700,- Kč 2.000,- Kč
   4. místo 2.200,- Kč 1.400,- Kč
   5. místo 1.700,- Kč 1.200,- Kč
   6. místo 1.400,- Kč 1.000,- Kč
   7. místo  1.100,- Kč  800,- Kč
   8. místo 900,- Kč 600,- Kč
   9. místo  700,- Kč  
   10. místo 600,- Kč  
  • Vítěz závodu v kategorii MUŽU nebo ŽEN, který překoná traťový rekord závodu, získá odměnu ve výši 1.000,-Kč.
  • Každý prezentovaný závodník obdrží upomínkový předmět a pamětní list.

  VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:

  • Uskuteční se v obřadní síni MěÚ Náchod ( 2.poschodí radnice ) asi ve 13.00 hodin.
  • Ceny předají představitelé pořádajících měst, městyse, zástupci sponzorů a pořadatele.
  • Vyhlášení seriálu Primátor Cup 2018 proběhne dne 9. 11. 2018 v pivovaru Primátor v Náchodě.

  STARTOVNÉ:

  • 200,-Kč - předem elektronicky přihlášení závodníci s přijatou platbou startovného do 19. 10. 2018 a přihlášení v pátek 19. 10. 2018 od 13 -18 hodin ve sportovní hale SK Náchod (Rubena)
  • 200,-Kč - závodníci kategorie Muži F
  • 300,-Kč - závodníci přihlášení v den závodu 20. 10. 2018
  • Závodníci startují na vlastní náklady nebo náklady vysílající organizace.
  • Startovné se nevrací!

  VÝSLEDKY:

  UBYTOVÁNÍ:

  • Ubytovna KČT Náchod – 776111533, Jiráskova chata Dobrošov 725506540
  • Sportovní Hala SK Náchod (Rubena) – ubytovna - 723336863

  INFORMACE:

  TRAŤOVÉ REKORDY:

  • muži - WYCLIFFE KIPKORIR BIWOTT - 2017 - KENYA - 29:44 min.
  • ženy - STELLAH JEPNGETICH BARSOSIO - 2017 - KENYA - 34:07 min.

  GENERÁLNÍM PARTNEREM ZÁVODU PIVOVAR PRIMÁTOR NÁCHOD

  Závod je zařazen do II. ročníku seriálu běhů „PRIMÁTOR CUP 2018“.

  Závod je zařazen do programu ČUS „SPORTUJ S NÁMI“2018.

  Závod je zařazen do Velké ceny východních Čech v bězích pro rok 2018!

  cus

  TECHNICKÁ USTANOVENÍ

  1. Start závodu je v 11.00 hodin na náměstí v Hronově od autobusového nádraží!
   Poběží se po shodné trati z loňského roku 2017!

   Trať závodu je cejchována, měří přesně 10 000 m s cílem na Denisově nábřeží u Obchodní akademie v Náchodě.
   Z důvodu stálých stavebních oprav mezinárodní silnice z Náchoda do Polska se poběží z autobusového nádraží v Hronově přes Velké Poříčí po cyklostezce přes hraniční přechod v Bělovsi, stále po proudu řeky Metuje až na Denisovo nábřeží v Náchodě.
  2. Závodí se podle pravidel atletiky a tohoto rozpisu. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu.
   Doprava bude usměrňována příslušníky Policie ČR.
   Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!!
  3. Převážná část závodu se běží po cyklostezce a dobré asfaltové silnici.
  4. Odvoz závodníků na start závodu do Hronova bude proveden označenými autobusy z parkoviště od krytého bazénu v Náchodě!!
   Autobusy budou odjíždět postupně mezi 8.45 hod. až 10.10 hod. (odjezd posledního autobusu v 10.10 hod.).
   Jeden označený autobus převeze zpět k cíli zavazadla a ošacení závodníků. Vyzvednutí těchto věcí bude možné asi 50 m za cílem, kde bude autobus parkovat. Doporučujeme proto označit věci a zavazadla jmenovkami.
   Pořadatel za věci uložené v autobuse neručí!
  5. Šatny budou k dispozici na náměstí v Hronově vedle divadla v Informačním centru. (Vchod bude označen!)
   Šatny budou k dispozici i ve sportovní hale SK Náchod.
   Sprchy po závodě budou k dispozici ve SPŠS v Náchodě: Směr ke sprchám bude označen v cíli závodu!
  6. Ve startovném je obsaženo:
   • startovní číslo s čipem (neodevzdává se)
   • pamětní list + taška + upomínkový předmět
   • doprava závodníků do Hronova
   • doprava zavazadel zpět do Náchoda
   • malé občerstvení po závodě
  7. Startovní číslo musí být řádně připevněno na prsou tak, aby bylo čitelné pro rozhodčí na trati závodu i v cíli závodu!
   Pozor! Jednorázový nevratný čip je umístěn ve startovním čísle!!

  8. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  5. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  26. 8. Běh Teplickými skalami Teplice n. Metují
  15. 9. Montacké vlny Náchod
  22. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  6. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  20. 10. Běh Hronov – Náchod Hronov/Náchod

  Na shledanou v Náchodě v sobotu 20. října 2018!!

  Ing. Pavel Krtička, v.r.
  hlavní rozhodčí

  Hana Kopecká, v.r.
  ředitelka závodu

  Pořadatel

Pravidla PRIMÁTOR CUP

1
Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii
muži
Absolutní pořadí muži
Muži A 20 – 34 let
Muži B 35 - 44 let
Muži C 45 - 54 let
Muži D 55 - 64 let
Muži E 65 - 74 let
Muži F 75 - a starší
bez rozdílu narození
nar. 1984 - 1998
nar. 1974 - 1983
nar. 1964 - 1973
nar. 1954 - 1963
nar. 1944 - 1953
nar. 1943 a starší
 
ženy
Absolutní pořadí ženy
Ženy A 20 – 34 let
Ženy B 35 - 44 let
Ženy C 45 - 54 let
Ženy D 55 - a starší
bez rozdílu narození
nar. 1984 - 1998
nar. 1974 - 1983
nar. 1964 - 1973
nar. 1963 - a starší
 
 
2
Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků ze sedmi vypsaných závodů.
3
Závodník je hodnocen v bodovém pořadí kategorie jen v tom případě, že absolvoval alespoň tři ze sedmi vypsaných závodů.
 
4
Bodování
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
150 bodů
130 bodů
110 bodů
90 bodů
80 bodů
70 bodů
 
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
60 bodů
50 bodů
40 bodů
30 bodů
20 bodů
10 bodů
 
 
5
Vítězem seriálu se stává v každé kategorii závodník s nejvyšším bobovým součtem z pěti absolvovaných závodů. Finanční prémie získávají závodníci za umístění v absolutním pořadí seriálu na 1. - 5. místě. Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí v Primátor CUPu umístění v závodě Hronov - Náchod.
 

Ceny PRIMÁTOR CUP 2018

Absolutní pořadí muži/ženy
1. místo
8.000,- Kč
2. místo
7.000,- Kč
3. místo
5.000,- Kč
4. místo3.000,- Kč
5. místo2.000,- Kč
Ve všech dalších kategoriích
získávají závodníci na 1. - 3. místě hodnotné věcné ceny od partnerů PRIMÁTOR CUPu.
Propozice pohárových závodů
 
 
Přihlášky na pohárové závody
 
 
Výsledky pohárových závodů
 
 
Výsledky PRIMÁTOR CUPu
 
 
Vyhodnocení
Slavnostní vyhlášení PRIMÁTOR CUP 2018 se koná v pátek 9. 11. 2018 v návštěvnickém centru pivovaru PRIMÁTOR a.s.
 

Archiv

 • PRIMÁTOR CUP 2017

  První ročník běžeckých závodů PRIMÁTOR CUP, kterým byl pivovar PRIMÁTOR a.s. generálním partnerem je úspěšně za námi. V pátek 3. listopadu jsme se v návštěvnickém centru pivovaru setkali s nejlepšími běžci, organizátory jednotlivých běhů a partnery seriálu na závěrečném slavnostním vyhodnocení.

  Běžecký seriál odstartoval na jaře v Babiččině údolí a dále pokračoval Lázeňskou sedmičkou ve Velichovkách, Během pro Hospic v Červeném Kostelci, Montacké vlny se běželi v Náchodě, Cena Metuje v Novém Městě nad Metují a tečkou seriálu byl 60. ročník závodu Hronov – Náchod. Celkem se do celého seriálu zapojilo 2.082 závodníků všech věkových kategorií.

  Všichni závodníci i závodnice v kategorii OPEN získali hodnotnou finanční prémii. Prvenství v kategorii Ženy Open právem patří Táně Metelkové z TJ Sokol Hradec Králové, která jasně zvítězila ve čtyřech z šesti závodů a v běhu Hronov – Náchod před sebou měla pouze závodnice z Keni. Druhé místo si vyběhala Romana Brumlichová z týmu Medvědí doupě a třetí skončila Dagmar Kynčlová z SK Nové Město nad Metují. Na čtvrtém místě se umístila Markéta Zeisková z Rajbas klubu Náchod a poslední oceněné páté místo patří Jitce Kábrtové z týmu Sokol Studnice.

  Vítězem v kategorii Muži Open se stal závodník SK Nové Město nad Metují Dominik Sádlo, který suverénně vyhrál taktéž čtyři z šesti závodů a v závodě Hronov – Náchod před ním byli pouze běžci z černého kontinentu. Druhé místo získal Lukáš Kozlík z A.C. Sparta Praha a bronz si vyběhal Jiří Čivrný z SK Nové Město nad Metují. Bramborové čtvrté místo obsadil Kamil Krunka taktéž z SK Nové Město nad Metují a z páté příčky se radoval David Plný z klubu Enervit Team.

  Ocenění běžci v ostatních kategoriích obdrželi od partnerů seriálu hodnotné dárkové poukázky a květiny. Navíc si všichni přítomní za iniciativu, podporu a skvělé výsledky odnesli funkční triko Adidas s logem Primátor CUP.

  Večerem provázel trenér atletiky SK Nové Město nad Metují a komentátor čtyř závodů seriálu Aleš Žďárský a příjemnou hudební kulisu vytvořila skupina Medium z Police nad Metují. Slavnostní vyhodnocení zdokumentoval fotograf Martin Kábrt.

  Předseda představenstva pivovaru Josef Hlavatý k projektu dodal: „Naše rozhodnutí založit PRIMÁTOR CUP navazuje na dlouhodobou koncepční podporu sportovcům. Chtěli jsme sjednotit a podpořit již existující tradiční a nově vznikající závody pod jednu platformu, založit dlouhodobější tradici běhání v našem regionu a pokusit se k dnes tak populárnímu běhání přivést další zájemce o aktivní strávení volného času“.

Partneři akce
PRIMÁTOR cup
Generální partner
Pivovar PRIMÁTOR - Náchod
Technické realizace
Sportovní klub Nové Město nad Metují
Partneři
Český běhIntegrafVellaELTON hodinářstvíKappaLázně VelichovkyDigital Media PublishingPinguin
Mediální partneři
Beat RadioČeský rozhlas Hradec KrálovéRegionální DENÍK
Dodavatel měření a výsledkový servis
Sport Challenge