PRIMÁTOR CUP

běžecké závody 2018
Po úspěšném prvním ročníku seriálu PRIMÁTOR CUP, přicházíme za milovníky běhání s ročníkem druhým. Zveme všechny běhající příznivce a milovníky překrásné přírody k nám na Náchodsko. Poznáte přenádherná místa a zákoutí v Ratibořicích, Velichovkách, Teplicích nad Metují, Červeném Kostelci, Náchodě, Novém Městě nad Metují nebo Hronově. Nezapomínáme na vaše děti a při každém závodě chystáme program i pro ně. Jsme rádi, že náš seriál je o jeden závod silnější. Letos tedy k loňským "klasikám" přidáváme Běh Teplickými skalami - závod naprosto specifický a naprosto jedinečný, jehož část vede skalním městem a je součástí Horolezeckého filmového festivalu. Těšíme se na vás.

Seriál běžeckých závodů

NÁCHODSKO 2018
 • Běh Babiččiným údolím
  8. 4. 2018
  Ratibořice
  Propozice

  5. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

  OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU

  NEDĚLE 8. DUBNA 2018, RATIBOŘICE - BABIČČINO ÚDOLÍ

  ZÁVOD BĚŽECKÉHO POHÁRU PRIMÁTOR CUP 2018

  Závod: 5. ročník závodu BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

  Pořadatelé: MAS Mezi Úpou a Metují, oddíl atletiky SK Nové Město nad Metují, Město Česká Skalice a Primátor a.s. Náchod

  Kontakt: Zdena Hovorková - manažerka MAS Mezi Úpou a Metují; hovorkova@masmum.cz

  Místo konání: Babiččino údolí - start a cíl na prostranství v sousedství ratibořického kuželníku (u sousoší Babičky s vnoučaty).

  Datum konání: neděle 8. dubna 2018

  Činovníci závodu:

  • Zdena Hovorková – ředitelka závodu
  • Libor Šnajdr – hlavní rozhodčí

  Přihlášky:

  • elektronicky na www.sportchallenge.cz. Na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 6. 4. 2018, bude moci závodní doplatit zvýšené startovné na místě, v den konání závodu. Nenechávejte platby na poslední chvíli!!!
   Spuštění elektronických přihlášek od 10. února 2018, ukončení el. přihlášek - 6. dubna 2018
  • v den závodu, nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie v závodní kanceláři - již za vyšší startovné!

  Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených účastníků do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

  Zvýhodněné startovné - přihlášky elektronicky:

  • hlavní závod 150,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 70,-Kč

  Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

  Startovné na místě v den závodu:

  • hlavní závod 250,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 100,-Kč

  Kancelář: otevřena 8. 4. 2018, v kuželníku u Panské hospody od 8:15 hodin. Zde obdrží závodníci startovní čísla nebo se mohou nepřihlášení dohlásit za vyšší startovné!

  Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 30 min. před startem

  Délka tratí: 150 m; 500 m; 700 m; 1 400 m; 6 400 m

  Upozornění: Do celkového hodnocené běhů seriálu Primátor Cup, kterého je Běh Babiččiným údolím součástí, se do celkového bodování seriálu Primátor Cup nezapočítávají body z dětských a mládežnických tras.
  V rámci Běhu Babiččiným údolím, byla pro tyto účely vybrána pouze hlavní trať 6 400 m.

  Podmínky startu: startují všichni řádně přihlášení závodníci. Běh je veřejným závodem. Děti a mládež do 15 let startují pouze se souhlasem rodičů. Start na vlastní nebezpečí.

  Lékařská prohlídka: za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

  Trať hlavního závodu: vede po přírodní a částečně po asfaltové cestě, kolem řeky Úpy směrem k České Skalici a zpět Bažantnicí do Ratibořic a to částečně zámeckým parkem zpět kolem řeky Úpy k cíli.

  Tratě pro děti, žactvo a mládež jsou situovány v okolí mlýna. K závodům nelze použít tretry.

  Vyhlášení výsledků: uskuteční se na prostranství před Pomníkem babičky s vnoučaty. Dětské kategorie budou vyhlášeny ihned po skončení jednotlivých kategorií. Vyhlášení hlavního závodu se uskuteční cca 11:45 hod. Výsledky budou postupně vyvěšovány na budově kuželníku u Panské hospody. Dále je zveřejníme na stránkách www.meziupouametuji.cz; www.sportchallenge.cz; www.primatorcup.cz a www.sportklub.cz.

  Termíny závodů seriálu Primátor cup 2018

  8. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  5. 5. Lázeňská sedmička Velichovky
  26. 8. Běh Teplickými skalami Teplice nad Metují
  15. 9. Montacké vlny Náchod
  22. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  6. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  20. 10. Hronov – Náchod Hronov/Náchod

  KATEGORIE ZÁVODU BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM:

  O med pana Proška – závod starších dívek a hochů, rok narození 2003 – 2004; délka tratě 1 400 m; 2 x kolem zahradní zdi – start v 9:30 hodin.

  O mlynářův trdelník – závod mladších dívek a hochů, rok narození 2005 – 2006; délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 9:45 hodin.

  O krajánkův šátek – závod mladších dívek a hochů, rok narození 2007 – 2008; délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 10:00 hodin.

  O Kudrnovic veverky – závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2009 – 2010; délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:15 hodin.

  O Babiččiny pohádky – závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2011 – 2012; délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:30 hodin.

  O pohádkové pexeso – závod nejmenších dětí, rok narození 2013 a mladší; délka tratě 150 m na prostranství u mlýna – start v 10:45 hodin.

  O babiččin krajáč – společný závod pánů (mužů), dam (žen), slečen a mládenců (mládeže nad 15 let) - od roku narození 2002 a starší; délka tratě 6 400 m, okruh Babiččiným údolím – start v 11:00 hodin.

  Ceny pro vítěze všech závodů:
  První 3 závodnice a první 3 závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu.

  Ceny: Drobné ceny od partnerů, budou určeny pro všechny závodníky.

  Přehled možnosti ubytování v České Skalici a okolí: http://www.centrumrozvoje.eu/regionalni-informacni-centrum/turisticke-informace/ubytovani/

  ČASOVÝ POŘAD:

  otevření závodní kanceláře 8.15 hodin  
  O med pana Proška 9:30 1400 m
  O mlynářův trdelník 9:45 700 m
  O krajánkův šátek 10:00 700 m
  O Kudrnovic veverky 10:15 500 m
  O babiččiny pohádky 10:30 500 m
  O pohádkové pexeso 10:45 150 m
  O babiččin krajáč 11:00 6 400 m

  Na shledanou v Babiččině údolí dne 8. dubna 2018!

  Pořadatel
 • Lázeňská sedmička
  5. 5. 2018
  Velichovky
  Pořadatel
 • Běh Teplickými skalami
  26. 8. 2018
  Teplice nad Metují
  Pořadatel
 • Montacké vlny
  15. 9. 2018
  Náchod
  Pořadatel
 • Běh pro Hospic
  22. 9. 2018
  Červený Kostelec
  Pořadatel
 • Cena Metuje
  6. 10. 2018
  Nové Město n. Metují
  Pořadatel
 • Běh Hronov - Náchod
  20. 10. 2018
  Hronov – Náchod
  Pořadatel

Pravidla PRIMÁTOR CUP

1
Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii
muži
Absolutní pořadí muži
Muži A 20 – 34 let
Muži B 35 - 44 let
Muži C 45 - 54 let
Muži D 55 - 64 let
Muži E 65 - 74 let
Muži F 75 - a starší
bez rozdílu narození
nar. 1984 - 1998
nar. 1974 - 1983
nar. 1964 - 1973
nar. 1954 - 1963
nar. 1944 - 1953
nar. 1943 a starší
 
ženy
Absolutní pořadí ženy
Ženy A 20 – 34 let
Ženy B 35 - 44 let
Ženy C 45 - 54 let
Ženy D 55 - a starší
bez rozdílu narození
nar. 1984 - 1998
nar. 1974 - 1983
nar. 1964 - 1973
nar. 1963 - a starší
 
 
2
Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků ze sedmi vypsaných závodů.
3
Závodník je hodnocen v bodovém pořadí kategorie jen v tom případě, že absolvoval alespoň tři ze sedmi vypsaných závodů.
 
4
Bodování
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
150 bodů
130 bodů
110 bodů
90 bodů
80 bodů
70 bodů
 
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
60 bodů
50 bodů
40 bodů
30 bodů
20 bodů
10 bodů
 
 
5
Vítězem seriálu se stává v každé kategorii závodník s nejvyšším bobovým součtem z pěti absolvovaných závodů. Finanční prémie získávají závodníci za umístění v absolutním pořadí seriálu na 1. - 5. místě. Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí v Primátor CUPu umístění v závodě Hronov - Náchod.
 

Ceny PRIMÁTOR CUP 2018

Absolutní pořadí muži/ženy
1. místo
8.000,- Kč
2. místo
7.000,- Kč
3. místo
5.000,- Kč
4. místo3.000,- Kč
5. místo2.000,- Kč
Ve všech dalších kategoriích
získávají závodníci na 1. - 3. místě hodnotné věcné ceny od partnerů PRIMÁTOR CUPu.
Propozice pohárových závodů
 
 
Přihlášky na pohárové závody
 
 
Výsledky pohárových závodů
 
 
Výsledky PRIMÁTOR CUPu
 
 
Vyhodnocení
Slavnostní vyhlášení PRIMÁTOR CUP 2018 se koná v pátek 9. 11. 2018 v návštěvnickém centru pivovaru PRIMÁTOR a.s.
 

1. ročníku běžeckého seriálu PRIMÁTOR CUP

První ročník běžeckých závodů PRIMÁTOR CUP, kterým byl pivovar PRIMÁTOR a.s. generálním partnerem je úspěšně za námi. V pátek 3. listopadu jsme se v návštěvnickém centru pivovaru setkali s nejlepšími běžci, organizátory jednotlivých běhů a partnery seriálu na závěrečném slavnostním vyhodnocení.

Běžecký seriál odstartoval na jaře v Babiččině údolí a dále pokračoval Lázeňskou sedmičkou ve Velichovkách, Během pro Hospic v Červeném Kostelci, Montacké vlny se běželi v Náchodě, Cena Metuje v Novém Městě nad Metují a tečkou seriálu byl 60. ročník závodu Hronov – Náchod. Celkem se do celého seriálu zapojilo 2.082 závodníků všech věkových kategorií.

Všichni závodníci i závodnice v kategorii OPEN získali hodnotnou finanční prémii. Prvenství v kategorii Ženy Open právem patří Táně Metelkové z TJ Sokol Hradec Králové, která jasně zvítězila ve čtyřech z šesti závodů a v běhu Hronov – Náchod před sebou měla pouze závodnice z Keni. Druhé místo si vyběhala Romana Brumlichová z týmu Medvědí doupě a třetí skončila Dagmar Kynčlová z SK Nové Město nad Metují. Na čtvrtém místě se umístila Markéta Zeisková z Rajbas klubu Náchod a poslední oceněné páté místo patří Jitce Kábrtové z týmu Sokol Studnice.

Vítězem v kategorii Muži Open se stal závodník SK Nové Město nad Metují Dominik Sádlo, který suverénně vyhrál taktéž čtyři z šesti závodů a v závodě Hronov – Náchod před ním byli pouze běžci z černého kontinentu. Druhé místo získal Lukáš Kozlík z A.C. Sparta Praha a bronz si vyběhal Jiří Čivrný z SK Nové Město nad Metují. Bramborové čtvrté místo obsadil Kamil Krunka taktéž z SK Nové Město nad Metují a z páté příčky se radoval David Plný z klubu Enervit Team.

Ocenění běžci v ostatních kategoriích obdrželi od partnerů seriálu hodnotné dárkové poukázky a květiny. Navíc si všichni přítomní za iniciativu, podporu a skvělé výsledky odnesli funkční triko Adidas s logem Primátor CUP.

Večerem provázel trenér atletiky SK Nové Město nad Metují a komentátor čtyř závodů seriálu Aleš Žďárský a příjemnou hudební kulisu vytvořila skupina Medium z Police nad Metují. Slavnostní vyhodnocení zdokumentoval fotograf Martin Kábrt.

Předseda představenstva pivovaru Josef Hlavatý k projektu dodal: „Naše rozhodnutí založit PRIMÁTOR CUP navazuje na dlouhodobou koncepční podporu sportovcům. Chtěli jsme sjednotit a podpořit již existující tradiční a nově vznikající závody pod jednu platformu, založit dlouhodobější tradici běhání v našem regionu a pokusit se k dnes tak populárnímu běhání přivést další zájemce o aktivní strávení volného času“.

Partneři akce
PRIMÁTOR cup
Generální partner
Pivovar PRIMÁTOR - Náchod
Technické realizace
Sportovní klub Nové Město nad Metují
Partneři
Český běhIntegrafVellaELTON hodinářstvíKappaLázně VelichovkyDigital Media PublishingPinguin
Mediální partneři
Beat RadioČeský rozhlas Hradec KrálovéRegionální DENÍK
Dodavatel měření a výsledkový servis
Sport Challenge