PRIMÁTOR CUP

Seriál běžeckých závodů na Náchodsku, který vznikl spojením kultovních silničních běhů se závody v terénu, určený nejen pro zkušené běžce ale i běžce začátečníky.

PRIMÁTOR CUP 2020

 • Běh Babiččiným údolím
  5. 4. 2020
  Ratibořice
  Propozice

  7. ROČNÍK BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

  OTEVŘENÝ ZÁVOD PRO CELOU RODINU

  NEDĚLE 5. DUBNA 2020, RATIBOŘICE - BABIČČINO ÚDOLÍ

  1. ZÁVOD BĚŽECKÉHO POHÁRU PRIMÁTOR CUP 2020

  Závod: 7. ročník závodu BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM

  Pořadatelé: MAS Mezi Úpou a Metují, oddíl atletiky SK Nové Město nad Metují, Město Česká Skalice a Primátor a.s. Náchod

  Kontakt: Zdena Hovorková - manažerka MAS Mezi Úpou a Metují; hovorkova@masmum.cz

  Místo konání: Babiččino údolí - start a cíl na prostranství v sousedství ratibořického kuželníku (u sousoší Babičky s vnoučaty).

  Datum konání: neděle 5. dubna 2020

  Činovníci závodu:

  • Zdena Hovorková – ředitelka závodu
  • Libor Šnajdr – hlavní rozhodčí

  Přihlášky:

  • elektronicky na www.sportchallenge.cz. Na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 3. 4. 2020, bude moci závodní doplatit zvýšené startovné na místě, v den konání závodu. Nenechávejte platby na poslední chvíli!
   Spuštění elektronických přihlášek od 1. února 2020, ukončení el. přihlášek - 3. dubna 2020
  • v den závodu, nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie v závodní kanceláři - již za vyšší startovné!

  Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených účastníků do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

  Zvýhodněné startovné - přihlášky elektronicky:

  • hlavní závod 150,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 50,-Kč

  Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

  Startovné na místě v den závodu:

  • hlavní závod 250,-Kč
  • děti a mládež do 15 let 100,-Kč

  Kancelář: otevřena 5. 4. 2020, v kuželníku u Panské hospody od 8:15 hodin. Zde obdrží závodníci startovní čísla nebo se mohou nepřihlášení dohlásit za vyšší startovné!

  Uzávěrka startovních listin (přihlášek): 30 min. před startem

  Délka tratí: 150 m; 500 m; 700 m; 1 400 m; 6 400 m

  Upozornění: Do celkového hodnocení běhů seriálu Primátor Cup, kterého je Běh Babiččiným údolím součástí, se do celkového bodování seriálu Primátor Cup nezapočítávají body z dětských a mládežnických tras.
  V rámci Běhu Babiččiným údolím, byla pro tyto účely vybrána pouze hlavní trať 6 400 m.

  Podmínky startu: startují všichni řádně přihlášení závodníci. Běh je veřejným závodem. Děti a mládež do 15 let startují pouze se souhlasem rodičů. Start na vlastní nebezpečí.

  Lékařská prohlídka: za zdravotní stav ověřený lékařem zodpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

  Trať hlavního závodu: vede po přírodní a částečně po asfaltové cestě, kolem řeky Úpy směrem k České Skalici a zpět Bažantnicí do Ratibořic, a to částečně zámeckým parkem zpět kolem řeky Úpy k cíli.

  Tratě pro děti, žactvo a mládež jsou situovány v okolí mlýna. K závodům nelze použít tretry.

  Vyhlášení výsledků: uskuteční se na prostranství před Pomníkem babičky s vnoučaty. Dětské kategorie budou vyhlášeny ihned po skončení jednotlivých kategorií. Vyhlášení hlavního závodu se uskuteční cca 11:45 hod. Výsledky budou postupně vyvěšovány na budově kuželníku u Panské hospody. Dále je zveřejníme na stránkách www.masmum.cz; www.sportchallenge.cz; www.primatorcup.cz a www.sportklub.cz.

  Termíny závodů seriálu Primátor cup 2020

  5. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  25. 4. Montacké vlny Náchod
  2. 5. Velichovská sedmička Velichovky
  16. 5. Běh pro Domov Žireč
  30. 8. Běh Teplickými skalami Teplice nad Metují
  19. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  10. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  24. 10. Hronov – Náchod Hronov/Náchod

  KATEGORIE ZÁVODU BĚH BABIČČINÝM ÚDOLÍM 2020:

  O med pana Proška – závod starších dívek a hochů, rok narození 2005 – 2006; délka tratě 1 400 m; 2 x kolem zahradní zdi – start v 9:30 hodin.

  O mlynářův trdelník – závod mladších dívek a hochů, rok narození 2007 – 2008; délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 9:45 hodin.

  O krajánkův šátek – závod mladších dívek a hochů, rok narození 2009 – 2010; délka tratě 700 m; 1 x kolem zahradní zdi – start v 10:00 hodin.

  O Kudrnovic veverky – závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2011 – 2012; délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:15 hodin.

  O Babiččiny pohádky – závod nejmladších děvčat a kluků, rok narození 2013 – 2014; délka tratě 500 m na prostranství u mlýna – start v 10:30 hodin.

  O pohádkové pexeso – závod nejmenších dětí, rok narození 2015 a mladší; délka tratě 150 m na prostranství u mlýna – start v 10:45 hodin.

  O babiččin krajáč – společný závod pánů (mužů), dam (žen), slečen a mládenců (mládeže nad 15 let) - od roku narození 2004 a starší; délka tratě 6 400 m, okruh Babiččiným údolím – start v 11:00 hodin.

  Ceny pro vítěze všech závodů:
  První 3 závodnice a první 3 závodníci v každé kategorii obdrží věcnou cenu.

  Ceny: Drobné ceny od partnerů, budou určeny pro všechny závodníky.

  Přehled možnosti ubytování v České Skalici a okolí: http://www.centrumrozvoje.eu/regionalni-informacni-centrum/turisticke-informace/ubytovani/

  ČASOVÝ POŘAD:

  otevření závodní kanceláře 8.15 hodin  
  O med pana Proška 9:30 1400 m
  O mlynářův trdelník 9:45 700 m
  O krajánkův šátek 10:00 700 m
  O Kudrnovic veverky 10:15 500 m
  O babiččiny pohádky 10:30 500 m
  O pohádkové pexeso 10:45 150 m
  O babiččin krajáč 11:00 6 400 m

  Na shledanou v Babiččině údolí dne 5. dubna 2020!

  Pořadatel
 • Montacké vlny
  25. 4. 2020
  Náchod
  Propozice

  4. ROČNÍK BĚŽECKÉHO ZÁVODU

  Montacké vlny

  2. závod seriálu Primátor Cup 2020

  sobota 25. dubna 2020

  areál pivovaru PRIMÁTOR a.s. Náchod

  START hlavního závodu v 10.30 hodin

   

  Závod: 4. ročník běhu v lesoparku Montace na 9 km, celkové převýšení 360 m

  Pořadatel: PRIMÁTOR a.s.

  Kontaktní osoba: Markéta Flousková, marketa.flouskova@primator.cz, mobil 732 154 955

   

  Technické uspořádání: SK Nové Město nad Metují, oddíl atletiky

  Kontaktní osoba: Aleš Žďárský, aleszdarsky@seznam.cz, mobil 739 185 700

   

  Místo konání: areál pivovaru PRIMÁTOR a.s., Dobrošovská 130, Náchod, GPS 50.4149500N, 16.1713164E

   

  Činovníci: ředitel závodu - Aleš Žďárský, hlavní rozhodčí – Pavel Krtička

   

  Zvýhodněné startovné – přihlášky elektronicky: děti 50,- Kč / dospělí 100,- Kč

  Uhrazené startovné se v případě nerealizovaného startu nevrací!

  Startovné na místě den závodu: děti 100,- Kč / dospělí 250,- Kč

   

  Přihlášky:

  • 1) elektronicky na sportchallenge.cz, na tomto webu závodníci najdou náš závod a vyplní elektronickou přihlášku. Pokud závodníkovo startovné nebude připsáno na účet pořadatele do 23. 4. 2020 nebude ze startovní listiny vyškrtnut, ale uhradí v den závodu na místě startovné ve výši 100,-  Kč děti a 250,- Kč dospělí. Nenechávejte platby na poslední chvíli!!!
   Spuštění elektronických přihlášek dne 1. března 2020 a ukončení el. přihlášek 24. dubna 2020.
  • 2) v den závodu, nejpozději 30 minut před startem příslušné kategorie v závodní kanceláři za vyšší startovné!

   

  Na www.sportchallenge.cz můžete průběžně sledovat stav přihlášených do jednotlivých závodů a realizaci plateb.

   

  Kancelář: Bude otevřena v sobotu 25. 4. 2020 od 9.00 hodin u vstupu do areálu pivovaru. Zde obdrží závodníci startovní čísla a nepřihlášení se mohou dohlásit za vyšší startovné.

  Podmínky startu: Startují všichni řádně přihlášení závodníci, registrace v ČAS není podmínkou. Start na vlastní nebezpečí.

  Prohlídka: Za zdravotní stav ověřený lékařem odpovídá účastník závodu sám, případně vysílající organizace nebo zákonný zástupce.

   

  Tratě závodů:

  Montacké vlnky I.: závod dětí a mládeže na trase 700 m se startem a cílem v prostoru u lávky v Montaci (pod bunkrem) a cílem v prostoru před
  budovou pivovaru. Společný start chlapců a dívek s následným vyhlášením výsledků vypsaných kategorií. Rozdělení kategorií viz níže.

  Montacké vlnky II.: závod dětí a mládeže na trase 1500 m se startem a cílem v prostoru před budovou pivovaru. Společný start všech kategorií s následným vyhlášením výsledků po kategoriích. Rozdělení kategorií viz níže.

  Kondiční vlny 4,5 km: závod pro dospělé běžce a juniorské kategorie. Závod je bodován pouze kategoriím juniorů a juniorek.

  Hlavní závod Montacké vlny 9 km: 2 okruhy vedoucí po zpevněných lesních cestách a luční pěšině. Její profil je velmi členitý, celkové převýšení 360 m. Bodovaný závod do PRIMÁTOR CUP 2020 kategorií mužů a žen.

  KategorieRočníky narození 
  Muži A 1986-2000 9 km
  Muži B 1976-1985 9 km
  Muži C 1966-1975 9 km
  Muži D 1956-1965 9 km
  Muži E 1946-1955 9 km
  Ženy A 1986-2000 9 km
  Ženy B 1985 a starší 9 km
  Kategorie mládežeRočníky narození 
  Junioři/juniorky 2001-2004 4500 m
  Starší žáci/žákyně 2005-2006 1500 m
  Mladší žáci/žákyně 2007-2008 1500 m
  Žákovská přípravka, žáci/žákyně 2009-2010 700 m
  Žákovská mini, žáci/žákyně 2011-2012 700 m

  Ceny hlavní závod Montacké vlny:

   muži absolut. poř.muži Amuži Bmuži Cmuži Dmuži E
  1. 1500,- 400,- 400,- 400,- 400,- 400,-
  2. 1000,- 250,- 250,- 250,- 250,- 250,-
  3. 750,- 150,- 150,- 150,- 150,- 150,-
  4. 500,-          
  5. 250,-          
  6. 200,-          
   ženy absolut. poř.ženy Aženy B
  1. 1000,- 400,- 400,-
  2. 750,- 250,- 250,-
  3. 500,- 150,- 150,-

  PRÉMIE:
  Závodník, který bude jako první vbíhat do druhého kola v hlavním závodu, získává bonus 500,- Kč.

  Pro nejlepší běžce závodů na tratích 4,5 km; 1,5 km a 700 m jsou připraveny drobné věcné ceny.

  Startovní čísla zůstávají závodníkům.

  Časový pořad:

  9.00 otevření závodní kanceláře v areálu pivovaru
  9.45 závod na 700 m Montacké vlnky I. pro děti
  10.00 závod na 1500 m Montacké vlnky II. pro děti
  10.30 společný start hlavního závodu Montacké vlny na 9 km a závodu Kondiční vlny na 4,5 km
  11.45 vyhlášení výsledků všech kategorií
  9.30 – 11.30 Nesoutěžní atletický program pro děti všech věkových kategorií v areálu pivovaru (Atletika pro děti / Zdravotní poradna / Občerstvení).

  Výsledky budou vyvěšeny na stránkách:
  www.sportchallenge.cz
  www.primatorcup.cz

  Další termíny závodů seriálu Primátor cup 2020

  5. 4. Běh Babiččiným údolím Ratibořice
  25. 4. Montacké vlny Náchod
  2. 5. Velichovská sedmička Velichovky
  16. 5. Běh pro Domov Žireč
  30. 8. Běh Teplickými skalami Teplice nad Metují
  19. 9. Běh pro Hospic Červený Kostelec
  10. 10. Cena Metuje Nové Město nad Metují
  24. 10. Hronov – Náchod Hronov/Náchod
  Pořadatel
 • Velichovská sedmička
  2. 5. 2020
  Velichovky
  Pořadatel
 • Běh pro Domov
  16. 5. 2020
  Žireč
  Pořadatel
 • Běh Teplickými skalami
  30. 8. 2020
  Teplice nad Metují
  Pořadatel
 • Běh pro Hospic
  19. 9. 2020
  Červený Kostelec
  Pořadatel
 • Cena Metuje
  10. 10. 2020
  Nové Město n. Metují
  Pořadatel
 • Běh Hronov - Náchod
  24. 10. 2020
  Hronov – Náchod
  Pořadatel

Pravidla PRIMÁTOR CUP

1
Bodováno umístění na 1. - 12. místě v každém závodě a vypsané kategorii
muži
Absolutní pořadí muži
Muži A 20 – 34 let
Muži B 35 - 44 let
Muži C 45 - 54 let
Muži D 55 - 64 let
Muži E 65 - 74 let
Muži F 75 - a starší
bez rozdílu narození
nar. 2000 - 1986
nar. 1976 - 1985
nar. 1966 - 1975
nar. 1956 - 1965
nar. 1946 - 1955
nar. 1945 a starší
 
ženy
Absolutní pořadí ženy
Ženy A 20 – 34 let
Ženy B 35 - 44 let
Ženy C 45 - 54 let
Ženy D 55 - a starší
bez rozdílu narození
nar. 2000 - 1986
nar. 1976 - 1985
nar. 1966 - 1975
nar. 1965 - a starší
 
 
2
Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků z osmi vypsaných závodů.
3
Závodník je hodnocen v bodovém pořadí kategorie jen v tom případě, že absolvoval alespoň čtyři z osmi vypsaných závodů.
 
4
Bodování
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
150 bodů
130 bodů
110 bodů
90 bodů
80 bodů
70 bodů
 
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
60 bodů
50 bodů
40 bodů
30 bodů
20 bodů
10 bodů
 
 
5
Vítězem seriálu se stává v každé kategorii závodník s nejvyšším bobovým součtem z pěti absolvovaných závodů. Finanční prémie získávají závodníci za umístění v absolutním pořadí seriálu na 1. - 5. místě. Při rovnosti bodů rozhoduje o konečném pořadí v Primátor CUPu umístění v závodě Hronov - Náchod.
 

Juniorský pohár

V juniorských kategoriích jsou započítávány výsledky z hlavních tratí, mimo Montackých vln - trať 4,5 km, Běh pro Domov a Běh pro Hospic tratě 5 km.

Závodníkům se započítává pět nejvyšších bodových zisků z osmi vypsaných závodů. Závodník je hodnocen v bodovém pořadí kategorie jen v tom případě, že absolvoval alespoň čtyři z osmi vypsaných závodů.
Absolutní pořadí junioři
nar. 2001–2004

Absolutní pořadí juniorky
nar. 2001–2004
 

Ceny PRIMÁTOR CUP 2020

Absolutní pořadí muži/ženy
1. místo
8.000,- Kč
2. místo
7.000,- Kč
3. místo
5.000,- Kč
4. místo3.000,- Kč
5. místo2.000,- Kč
Ve všech dalších kategoriích získávají závodníci na 1. – 3. místě hodnotné věcné ceny od partnerů PC 2020.
Propozice pohárových závodů
 
 
Přihlášky na pohárové závody
 
 
Výsledky pohárových závodů
 
 
Výsledky PRIMÁTOR CUPu
 
 
Vyhodnocení
Slavnostní vyhlášení PRIMÁTOR CUP 2020 se koná v pátek 6. 11. 2020 v návštěvnickém centru pivovaru PRIMÁTOR a.s.
 

Archiv

 • 2019

  3. ročník běžeckého seriálu PRIMÁTOR CUP sdružuje 7 závodů na Náchodsku. Letos se do něho zapojil rekordní počet závodníků všech věkových kategorií – celkem běželo 3 140 běžců. Začínali jsme na jaře v Babiččině údolí v Ratibořicích, poté se přesunuli do Lázní Velichovky na Lázeňskou sedmičku a v srpnu jsme pokračovali Během Teplickými skalami. V září se v Náchodě běžely Montacké vlny a v Červeném Kostelci Běh pro Hospic. Předposledním během byla Cena Metuje v Novém Městě nad Metují a závěrečný běh Hronov-Náchod. Zde se poprvé konal i dětský závod Od radnice k radnici. Všechny výsledky najdete na http://sportchallenge.cz/

 • 2018

  2. ročník běžeckého seriálu PRIMÁTOR CUP odstartoval druhou dubnovou neděli v malebném prostředí Ratibořic. Novinkou tohoto ročníku byl srpnový Běh Teplickými skalami - jedinečný závod, jehož část vede náročným terénem skalního města a je součástí Horolezeckého filmového festivalu v Teplicích nad Metují. Počasí přálo organizátorům i účastníkům všech běhů a na start se postavilo celkem 2 799 běžců a běžkyň od těch nejmenších až po zkušené závodníky. Výsledky najdete na http://www.sportchallenge.cz/

 • 2017

  1. ročník seriálu běžeckých závodů na Náchodsku  PRIMÁTOR CUP  odstartoval na jaře v Babiččině údolí a dále pokračoval Lázeňskou sedmičkou ve Velichovkách, Během pro Hospic v Červeném Kostelci, Montacké vlny se běželi v Náchodě, Cena Metuje v Novém Městě nad Metují a tečkou seriálu byl 60. ročník závodu Hronov – Náchod. Celkem se do celého seriálu zapojilo 2.082 závodníků všech věkových kategorií.  Výsledky najdete nahttp://www.sportchallenge.cz/

Partneři akce
PRIMÁTOR cup
Generální partner
Pivovar PRIMÁTOR - Náchod
Sportovní partner
Mizuno
Partneři
Český běhPinguinVellaELTON hodinářstvíProdejní zahrada TREESDigital Media PublishingIntegrafSportovní klub Nové Město nad Metují
Mediální partneři
Beat Radio
Dodavatel měření a výsledkový servis
Sport Challenge